โอเอฟ แมสเซ็นเจอร์ ใน Office
แมสเซ็นเจอร์ อบรมประจำเดือน
โอเอฟ แมสเซ็นเจอร์ เด็กดี เพื่อสังคม

OF MESSENGER - เด็กดี ทุกคน

บริการ แมสเซ็นเจอร์ พนักงานส่งเอกสาร เพื่อธุรกิจ
OF Messenger บริการ รับส่งเอกสาร : รายเดือน   รายวัน    รายชิ้น

พื้นที่ให้บริการใน กรุงเทพและปริมณฑล
[ สำหรับลูกค้า แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน ที่ใช้หลายอัตรา สามารถให้บริการได้ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย ]

ทีม แมสเซ็นเจอร์ OF
แมสเซ็นเจอร์ รายเดือน

แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการพนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
ในอัตราค่าบริการแบบเหมา เป็น รายเดือน

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายวัน

บริการพนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
ในอัตราค่าบริการแบบเหมา เป็น รายวัน

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 900บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว

บริการพนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ในอัตราค่าบริการ คิดตามระยะทาง

ค่าบริการ ตามจริง ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

OF Messenger แตกต่างอย่างไร

ประสบการณ์9ปี ในบริการ พนักงานส่งเอกสาร ภาคธุรกิจ

ประสบการณ์ 9ปี

มั่นใจได้กับ ทีมงานมืออาชีพ มากประสบการณ์
ในบริการ รับส่งเอกสาร สำหรับ ภาคธุรกิจ

ยอดขาย 100ล้าน/ปี ในบริการ พนักงานส่งเอกสาร ทั้งแบบ รายเดือน รายวัน รายชิ้น รวมกัน

ยอดขาย 100ล้าน

มั่นใจได้กับ ลูกค้ากว่า 1,500บริษัท เลือกใช้เรา
ด้วยยอดขาย มากกว่า 100ล้านบาท/ปี

แมสเซ็นเจอร์ 700คน พนักงานส่งเอกสาร ทั้งหมด กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ

แมสเซ็นเจอร์ 700ชีวิต

มั่นใจได้กับ แมสเซ็นเจอร์มืออาชีพ 700ชีวิต
พร้อมให้บริการ ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศไทย

แมสเซ็นเจอร์ สำรอง15% ของ พนักงานส่งเอกสาร ทั้งหมด

แมสเซ็นเจอร์-สำรอง 15%

เพื่อพร้อมแก้ไขปัญหา ให้ทุกงาน รับส่งเอกสาร : ลาป่วย, ลากิจ, อุบัติเหตุ, ขาดการติดต่อ

ตรวจประวัติอาชญากรรม แมสเซ็นเจอร์ 100% คัดกรองบุคคลไม่พึ่งประสงค์

ตรวจประวัติอาชญากรรม 100%

คัดกรองผู้มีประวัติฯ ต่อทรัพย์และร่างกาย ออก

พร้อมเริ่ม ให้บริการ พนักงานส่งเอกสาร ทันที

เราพร้อมเริ่มงาน ทันที!!

ฝึกอบรม พนักงานส่งเอกสาร เลือดใหม่เตรียมพร้อม ในการเริ่มบริการใหม่ อยู่เสมอ

มาตราฐาน บริการแมสเซ็นเจอร์ ของเรา

ปฐมนิเทศ พนักงานส่งเอกสาร เข้าใหม่

1. ฝึกอบรม พนักงานส่งเอกสาร ก่อนส่งประจำลูกค้า ทุกคน

OF Messenger มี ระบบปฐมนิเทศ อบรมมาตราฐานบริการ รับส่งเอกสาร, เส้นทาง, มารยาท, ความรู้ในเอกสารทางบัญชี ก่อนส่ง ไปประจำสำนักงานลูกค้า

เพื่อให้พนักงานส่งเอกสาร ที่เข้าประจำการกับลูกค้าใหม่ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันที และลดเวลาในการสอนงานของลูกค้าในวันแรก ให้น้อยที่สุด

หัวหน้าทีม พนักงานส่งเอกสาร เช็คชื่อ ตอนเช้า

2. หัวหน้าทีม เช็คชื่อ-เข้างาน ทุกเช้า

OF Messenger มี มาตราฐานการทำงาน ให้หัวหน้าทีม รับส่งเอกสาร ใช้โทรศัพท์ตรวจสอบ การเข้างานของพนักงานส่งเอกสาร ทุกคน ทุกเช้า ก่อนเวลาเริ่มงาน

เพื่อให้สามารถส่ง แมสเซ็นเจอร์-สำรอง เข้าทดแทนได้ทันเวลา

หัวหน้าทีม พนักงานส่งเอกสาร เก็บสมุดพก ประจำเดือน

3. บันทึกการทำงาน ลงสมุดพก ทุกวัน

OF Messenger มี มาตราฐานการทำงาน ให้พนักงานส่งเอกสาร ทุกคน ในการบันทึประวัติ การรับส่งเอกสาร ของตน และ หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ ตรวจสอบสมุดบันทึกการทำงาน เป็นประจำ

เพื่อเป็นหลักฐาน ให้สามารถกลับมาตรวจสอบการทำงาน ได้ในภายหลัง หากจำเป็น

อบรม พนักงานส่งเอกสาร ประจำสัปดาห์

4. อบรมจิตใจ พัฒนาคุณภาพ ทุกสัปดาห์

OF Messenger มี ระบบอบรม กวดขันวินัยการทำงาน นั่งสมาธิ พัฒนาจิตใจเป็นประจำ ทุกเดือน และทุกสัปดาห์ สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เป็นตามมาตราฐาน

เพื่ออบรมสั่งสอน และเป็นโอกาสในการแจ้งปัญหาที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า มาว่ากล่าว ตักเตือน ปรับปรุงบริการ ของพนักงานส่งเอกสาร ให้เป็นตามลูกค้าต้องการมากที่สุด

หัวหน้าทีม รับส่งเอกสาร ตรวจเยี่ยมลูกค้า ประจำปี

5. หัวหน้าทีม ตรวจเยี่ยมลูกค้า ทุกปี

OF Messenger มี มาตราฐานการทำงาน ให้หัวหน้าทีม รับส่งเอกสาร เข้าตรวจเยี่ยม รับฟังคำติชมจากลูกค้าเป็นประจำ อย่างน้อย ปีละครั้ง

เพื่อรับฟังปัญหา ในการบริการ รับส่งเอกสาร จากลูกค้าโดยตรง และจะได้นำมาปรับปรุงบริการ ให้เป็นตามลูกค้าต้องการมากที่สุด

ทีม แมสเซ็นเจอร์ OF

6. หัวหน้าทีม ประจำตัวลูกค้า ทุกราย

OF Messenger มี มาตราฐานการทำงาน จัดให้มีหัวหน้าทีม รับส่งเอกสาร ประจำตัวลูกค้า ทุกราย ที่สามารถโทรศัพท์ติดต่อ ได้ตลอดเวลา

เพื่อรับแจ้งปัญหา และแก้ไข ได้อย่างทันท่วงที เช่น แนะนำเส้นทาง, ส่งแมสเซ็นเจอร์-ทดแทน กรณีอุบัติเหตุ, ช่วยจัดเส้นทางวิ่งส่ง เป็นต้น

ทีมงาน Call Center ส่วนงาน บริการ รับส่งเอกสาร

7. Call center รับสาย 8:00-17:30น

OF Messenger มี มาตราฐานการทำงาน จัดให้มี ทีมงาน Call Center รับสายตลอดเวลา 8:00-17:30น ไม่พักเที่ยง

เพื่อพร้อมในการรับแจ้ง และแก้ไขทุกปัญหา ในกรณี ขาดการติดต่อกับหัวหน้าทีม รับส่งเอกสาร ประจำตัว

3 บริการ รับส่งเอกสาร ของเรา

แมสเซ็นเจอร์ รายเดือน

รายเดือน

บริการพนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
ในอัตราค่าบริการแบบเหมา เป็น รายเดือน

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

รายวัน

บริการพนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
ในอัตราค่าบริการแบบเหมา เป็น รายวัน

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 900บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

รายเที่ยว

บริการพนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ในอัตราค่าบริการ คิดตามระยะทาง

ค่าบริการ ตามจริง ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม