โอเอฟ แมสเซ็นเจอร์ ใน Office
แมสเซ็นเจอร์ อบรมประจำเดือน
โอเอฟ แมสเซ็นเจอร์ เด็กดี เพื่อสังคม

OF Messenger – เด็กดี ทุกคน

ผู้นำด้านบริการ แมสเซ็นเจอร์ พนักงานรับส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยลดภาระ ในงานรับส่งเอกสาร รับเช็ควางบิล และ การรับส่งสินค้า ให้แก่ ภาคธุรกิจไทย

ด้วย ทีมงาน แมสเซ็นเจอร์ พนักงานรับส่งเอกสาร มืออาชีพ
ผสานกับ ความสามารถด้าน IT และ กระบวนการทำงาน ที่มีมาตราฐาน

เพื่อความสะดวกสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพ ในงานรับส่งเอกสาร ของ ผู้รับบริการ

พนักงานส่งเอกรายเดือน

OF Messenger แตกต่างอย่างไร

ประสบการณ์ 12ปี

มั่นใจได้กับ ทีมงาน
มากประสบการณ์
ในบริการ รับส่งเอกสาร สำหรับภาคธุรกิจ

ยอดขาย 100ล้าน/ปี ในบริการ พนักงานส่งเอกสาร ทั้งแบบ รายเดือน รายวัน รายชิ้น รวมกัน

ยอดขาย 100 ล้าน

มั่นใจได้กับ ลูกค้ากว่า 2,000 บริษัท
ด้วยยอดขาย มากกว่า 100 ล้านบาท/ปี

แมสเซ็นเจอร์รายเดือน

แมสเซ็นเจอร์ 700 ชีวิต

มั่นใจได้กับ ทีมงานมืออาชีพ
พร้อมให้บริการ ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศไทย

แมสเซ็นเจอร์ สำรอง15% ของ พนักงานส่งเอกสาร ทั้งหมด

ทีม สำรอง 15%

เพื่อพร้อมแก้ไขปัญหา ให้ทุกงาน รับส่งเอกสาร : ลาป่วย-กิจ อุบัติเหตุ ขาดการติดต่อ

ตรวจประวัติอาชญากรรม แมสเซ็นเจอร์ 100% คัดกรองบุคคลไม่พึ่งประสงค์

ตรวจประวัติอาชญากรรม 100%

คัดกรองคดี ต่อทรัพย์และร่างกาย

พร้อมเริ่ม ให้บริการ พนักงานส่งเอกสาร ทันที

เราพร้อมเริ่มงาน ทันที!!

ฝึกอบรม พนักงานรับส่งเอกสาร เลือดใหม่
เตรียมพร้อม ในการเริ่มบริการใหม่อยู่เสมอ

มาตราฐานบริการ แมสเซ็นเจอร์

บริการMessenger

1. ฝึกอบรม ก่อนส่งประจำลูกค้า ทุกคน

เราจัด ปฐมนิเทศ อบรมมาตราฐานการทำงาน เส้นทาง มารยาท ความรู้ในเอกสารทางบัญชี ก่อนส่ง ไปประจำสำนักงานลูกค้า

เพื่อให้ ทันที ที่เข้าประจำการกับลูกค้า แมสเซ็นเจอร์จะได้สามารถให้บริการได้เลย และลดเวลาในการสอนงานของลูกค้าในวันแรก ให้น้อยที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทแมสเซ็นเจอร์

2. หัวหน้าทีม เช็คชื่อ-เข้างาน ทุกเช้า

หัวหน้าทีม เช็คชื่อเข้างาน ผ่านระบบออนไลน์
ก่อนเวลาเริ่มงาน 1ชั่วโมง
และหากแมสเซ็นเจอร์ ท่านใด ขาดการติดต่อ
หัวหน้าทีมจะส่งพนักงานส่งเอกสาร ทดแทน ทันที

เพื่อให้สามารถส่ง แมสเซ็นเจอร์-สำรอง เข้าทดแทนได้ทันเวลา
ในกรณี แมสเซ็นเจอร์-ประจำ มีเหตุ ป่วย หรือลางาน กระทันหัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท Messenger

3. บันทึกการทำงาน ลงสมุดพก ทุกวัน

เราให้ พนักงานส่งเอกสาร-รายเดือน ทุกคน บันทึกงานของตนลงสมุดพก และส่งสมุดพกให้หัวหน้าทีม ตรวจสอบเป็นประจำ

เพื่อเป็นหลักฐาน ในการตรวจสอบการทำงานได้ในภายหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานส่งเอกสาร

4. อบรมจิตใจ พัฒนาคุณภาพ ทุกสัปดาห์

เราจัด ระบบอบรม กวดขันวินัย นั่งสมาธิ พัฒนาจิตใจเป็นประจำ

เพื่อกวดขันระเบียบวินัย และเป็นโอกาส ในการแก้ปัญหาที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า ว่ากล่าว ตักเตือน ปรับปรุงบริการ ให้เป็นตามลูกค้าต้องการมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการพนักงานรับส่งเอกสาร

5. หัวหน้าทีม ตรวจเยี่ยมลูกค้า ทุกปี

เรา ให้หัวหน้าทีม เข้าตรวจเยี่ยม รับฟังคำติชมจากลูกค้า เป็นประจำทุกปี

เพื่อรับฟังปัญหาในการบริการจากลูกค้าโดยตรง เพื่อนำมาปรับปรุงบริการให้เป็นตามลูกค้าต้องการมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานรับส่งเอกสารรายเดือน

6. หัวหน้าทีม ประจำตัวลูกค้า ทุกราย

เราจัดให้มีหัวหน้าทีม ประจำตัวลูกค้า ทุกราย ที่สามารถโทรศัพท์ติดต่อ ได้ตลอดเวลา

เพื่อรับแจ้งปัญหา และแก้ไข ได้อย่างทันท่วงที เช่น
แนะนำเส้นทาง, ส่งแมสเซ็นเจอร์-ทดแทน กรณีอุบัติเหตุ, ช่วยจัดเส้นทางวิ่งส่ง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการMessenger

7. Call center รับสาย 8:00-17:30น

เราจัดให้มี ทีมงาน Call Center รับสายตลอดเวลา 8:00-17:30น ไม่พักเที่ยง

เพื่อพร้อมในการรับแจ้ง และแก้ไขทุกปัญหา ในกรณี ขาดการติดต่อกับหัวหน้า
แมสเซ็นเจอร์ ประจำตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม
Messengerรายเดือน

8. ยูนิฟอร์ม มาตราฐาน

เรามี ยูนิฟอร์ม และกระเป๋าเอกสาร มาตราฐาน

เพื่อความเป็นมาตราฐาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ของพนักงานแมสเซ็นเจอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท

9. ตรวจประวัติอาชญากรรม 100%

เราตรวจ ประวัติอาชญากรรม พนักงานแมสเซ็นเจอร์ ผ่าน กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกคน

เพื่อให้ป้องการ ผู้มีพฤติกรรมกรรมอันตราย ออกจากบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานส่งเอกสารรายเดือน

10. แมสเซ็นเจอร์-สำรอง 15%

เรามี แมสเซ็นเจอร์สำรอง 15% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

เพื่อพร้อมแก้ไขปัญหา ให้ทุกงาน รับ-ส่งเอกสาร : ลาป่วย, ลากิจ, อุบัติเหตุ, ขาดการติดต่อ.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายเดือน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายเดือน

เริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

รายวัน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายวัน

เริ่มต้นที่ 900บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

รายเที่ยว

บริการ พนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ตามจุดรับส่งงาน คิดตามระยะทาง

ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม