ระบบจัดการขยะ ภายในออฟฟิศ

หลังจาก เกิดเหตุการณ์สัตว์น้ำในทะเล ทยอยเสียชีวิตกันมากขึ้น ภายในปี 2562 ที่ผ่านมา  ทำให้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน หันมาสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ.2562  มีสัตว์น้ำเกยตื้นและเสียชีวิต เนื่องจากการกินถุงพลาสติกเข้าไป

จำนวนสัตว์น้ำที่ตายเนื่องจากการกินถุงพลาสติกเข้าไปในปี  พ.ศ.2562

การจัดการขยะ

นอกจากนี้ นักวิจัยปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จ.ตรัง พบไมโครพลาสติก(พลาสติกที่เกิดการย่อยสลาย) ในปลาทูถึง 78 ชิ้น ต่อตัว

จากเหตุการณ์เหล่านี้ ทำให้ เราโอเอฟ แมสเซ็นเจอร์ อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกน่าอยู่อาศัย  จึงนำมาสู่โครงการคัดแยกขยะ เพื่อช่วยลดจำนวนขยะ พลาสติก และนำกลับมาใช้ใหม่ ให้นานที่สุด ก่อนส่งพลาสติกเหล่านั้นสู่โครงการขยะวน  คือ การนำขยะพลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ มาผลิตหรือขึ้นรูป เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ
เพื่อทำ การรีไซเคิล (recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก

โอเอฟ แมสเซ็นเจอร์ เราแยกขยะรีไซเคิล ออกจากขยะมูลฝอย

1 กล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก นำกลับมาใช้ซ้ำ หากจำหน่าย ก็ทำการดึงเทปกาวออกจนหมด และจำหน่ายออก
2 เทปกาว ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกระดาษ กระดาษชำระ กระดาษรองจานที่เปื้อนเศษอาหาร  >  ขยะทั่วไป
3 ขวดพลาสติก ขวด แก้ว กระป๋องอลูมิเนียม ขยะรีไซเคิล ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพลาสติก๖ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
4 กระดาษเอกสารที่ถูกใช้งานครบทั้งสองหน้าแล้ว แยกทำลาย ซองจดหมาย แก่นกระดาษชำระ ซองหน้าต่างให้ดึงพลาสติกและลวดเย็บเอกสารออกจนหมดก่อนทิ้งลงถังรอเพื่อจำหน่ายออก
5 ขยะเศษอาหาร แยกทิ้งลังถังกรีนโคน (กรีนโคนคือถังหมักเศษอาหาร หรือขยะที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ)
6 ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ถ้วยและกล่องโฟม ล้างและเช็ดทำความสะอาด เตรียมนำส่งโครงการวน

อุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมให้ผู้คัดแยกสามารถแยกขยะได้ทันที

1 ตะกร้าสำหรับถุงพลาสติก
2 ถ้วยและกล่องโฟม
3 กระสอบ 2 ใบ สำหรับกระสอบขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม
4 ผ้าขนหนูสำหรับเช็ค ทำความสะอาดถ้วย กล่องโฟม และถุงพลาสติกบรรจุอาหารให้แห้ง ก่อนนำมาจัดเก็บ

รู้ หรือ ไม่ ??? ประเทศรวันดา การผลิต นำเข้า และซื้อขายพลาสติก เป็นเรื่องผิดกฏหมาย นอกจากนี้ ประเทศรวันด้า คือหนึ่งในประเทศที่นำเอาขยะพลาสติดมาใช่ซ้ำมากที่สุดในโลก  

หากท่านอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นสามารถนำเอารูปแบบการแยกขยะของบริษัทเราไปใช้งานได้นะคะ  เพื่อโลกที่น่าอยู่กว่าเดิม

Don`t copy text!