ระบบ OF Check-in บันทึกการทำงาน ผ่านออนไลน์

แมสเซ็นเจอร์รับ-ส่งเอกสาร บันทึกการทำงาน แอปพลิเคชัน OF Check-in ทุกวัน

พนักงานรับส่งเอกสารทุกคน จะลงบันทึก เวลา-ตำแหน่ง ของการ ตื่นนอน, เข้างาน, เลิกงาน และ การเข้าจุดรับส่งต่างๆ ผ่านระบบ OF Check-in
และ หัวหน้าทีมจะเข้ามาตรวจสอบ การตื่นนอน เพื่อเช็คความพร้อมการทำงานทุกเช้า

แมสเซนเจอร์ ลงบันทึกเข้างาน

ข้อดี ของระบบ OF Check-in

หัวหน้าทีม และลูกค้าผู้ใช้บริการ มีข้อมูลการทำงาน พนักงานรับส่งเอกสาร ที่สามารถจะเข้ามาตรวจสอบรายงานทำงานได้ตลอด 24ชั่วโมง ผ่านออนไลน์

แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายเดือน

เริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายวัน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายวัน

เริ่มต้นที่ 1,000บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว

บริการ พนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ตามจุดรับส่งงาน คิดตามระยะทาง

ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม