แมสเซ็นเจอร์รับ-ส่งเอกสาร บันทึกการทำงาน ลงสมุดพก ทุกวัน

แมสเซ็นเจอร์รับ-ส่งเอกสาร

แมสเซ็นเจอร์รับ-ส่งเอกสาร บันทึกการทำงาน ลงสมุดบันทึก และแอปพลิเคชัน ทุกวัน

พนักงานรับส่งเอกสารทุกคน ต้องลงบันทึกรายละเอียดการวิ่งงานของตนเอง เป็นประจำทุกวัน
และส่งให้ หัวหน้าทีมตรวจสอบเป็นประจำ สัปดาห์ละครั้ง

แมสเซนเจอร์ ประจำสำนักงาน

ข้อดี ของการลงบันทึก

สามารถตรวจสอบ รายละเอียดการวิ่งย้อนหลังได้

แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายเดือน

เริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายวัน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายวัน

เริ่มต้นที่ 900บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว

บริการ พนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ตามจุดรับส่งงาน คิดตามระยะทาง

ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม