แมสเซ็นเจอร์ ผ่านการตรวจ ประวัติอาชญากรรม และสารเสพติด

บริการรับส่งเอกสาร

แมสเซ็นเจอร์ ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และสารเสพติด

แมสเซ็นเจอร์ ทุกท่าน ต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
โดย กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และผ่านการตรวจสารเสพติด ในวันแรกของการทำงาน
พร้อมซุ่มตรวจอีกเป็นระยะๆ

บริการรับส่งเอกสาร
บริการรับส่งเอกสาร-รายเดือน

ข้อดี ของการคัดกรองประวัติอาชญากรรมและสารเสพติด

ลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
และพฤติกรรมไม่พึ่งประสงค์ อื่นๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่

สอบถามเพิ่มเติม แมสเซ็นเจอร์ บริการรับส่งเอกสาร โทร 029336200 

แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายเดือน

เริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายวัน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายวัน

เริ่มต้นที่ 1,000บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว

บริการ พนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ตามจุดรับส่งงาน คิดตามระยะทาง

ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม