OF Messengerทำไมถึงเป็นเด็กดีทุกคน

พนักงานของ โอเอฟ แมสเซ็นเจอร์  เป็นเด็กดี เนื่องจากทางบริษัทมีการจัดอบรมจิตใจ ขัดเกลาจิตใจ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ พนักงานรับส่งเอกสาร ของเราเป็นที่ต้องการของลูกค้า
และเพื่อประโยชน์ของตัวแมสเซ็นเจอร์เอง การตรวจสอบตัวเองอยู่เป็นประจำ นำมาซึ่งการแก้ไข และการพัฒนาตนเองของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นไป

ทำไม Messenger ของ OF ถึงเป็นเด็กดีทุกคน

1.พนักงานของเรา ละเว้นการใช้ถ้อยคำ และพฤติกรรมที่หยาบคาย
พนักงานรับส่งเอกสารของเรา ใช้ถ้อยทำที่สุภาพ อ่อนโยนเสมอ เพราะทำให้ผู้ที่ได้ยิน หรือได้รับรู้ รู้สึกดี เป็นการสร้างมิตรภาพและสิ่งที่ดีๆ ในภายหน้า

2.พนักงานส่งเอกสาร ของเรา ละเว้นการละโมบโลภมาก และการละเว้นการฉ้อโกง
แมสเซ็นเจอร์ที่มีความละโมบ จะตกอยู่ในความทุกข์ ทรมานทางจิตใจ และจะต้องขวนขวายอยู่ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด แม้เขาจะมีทรัพย์สินอยู่มากเพียงใดก็ตาม อาจส่งผลให้ เกิดการลักเล็กขโมยน้อย ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งในข้องห้ามของ บริษัทโอเอฟ แมสเซ็นเจอร์

พนักงานส่งเอกสาร

3.พนักงานของเรา ละเว้นการเป็นคนหัวรั้น ไม่รับฟังเหตุผล
การที่พนักงานส่งเอกสาร เป็นคนไม่รับฝังคำร้องขอลูกค้า อาจจะส่งผลให้ การดำเนินงานผิดพลาด นอกจากนี้ การรับฟังเหตุผลของผู้อื่นแล้วนำมาพิจารณา คัดกรอง ดัดแปลงนำไปใช้ จะทำให้เราได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดี

4.แมสเซ็นเจอร์ ของเรา ละเว้นการเห็นแก่ตัว, รู้จักการเสียสละ
การทำงานแมสเซ็นเจอร์ หรือพนักงานรับส่งเอกสาร ใดๆก็ตาม นำมาซึ่งการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ไม่มีผู้ใดอาศัยได้ด้วยตัวเอง โดยไม่พึ่งพาผู้อื่น เช่น พนักงานต้องอาศัยนายจ้าง ในการจ้างงาน และนายจ้างต้องอาศัยพนักงานทำงานให้  การรู้เสียละ ตามความสมครว ย่อมเกิดความประทับใจแก่ตนเองและผู้อื่น

OF Messenger

5.พนักงานของเรา ละเว้นจากการพูดจา หยาบคาย
นั้นมีแต่ส่งผลเสียต่อตนเอง และส่งผลเสียต่อองค์กร   ไม่มีใครชอบใจเมื่อได้ ยินคำพูดหยาบคายเหล่านั้น  แม้แต่ การพูดจาสุภาพแต่มุ่งร้ายก็ถือเป็นการพูดจาหลาบคาย หากพูดจาหยาบคายอาจส่งผลให้ ไม่มีใครอยากร่วมงานหรือรับเข้าทำงานในองค์กร

6.พนักงานของเราแต่งกายสุภาพ
การใส่เสื้อผ้าขาดๆ สกปรกเหม็นสาบ หรือแต่งกายโป๊เปลือย หรือตบแต่งใบหน้า หรือร่างกายให้แมสเซ็นเจอร์ดูน่าเกลียดน่ากลัว เช่น พนักงานส่งเอกสารไว้หนวดเครารกรุงรัง หรือสักตามบนใบหน้าที่ดูแล้วน่าเกลียดน่ากลัวสำหรับผู้อื่น แม้จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็ตาม แต่การที่ทำให้ผู้อื่นหวาดกลัว ก็เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยเช่นกัน  ดังนั้นแมสเซ็นเจอร์ขอเราจึงถูกย้ำเตือนเรื่องการแต่งกายให้ สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อสร้างความประทับใจ ให้ แก่ลูกค้า และผู้รับบริการท่านอื่นๆ

แมสเซ็นเจอร์

7.พนักงานของเราไม่ใช้สารเสพติด
พนักงานส่งเอกสารของโอเอฟ แมสเซ้นเจอร์ทุกคน ต้องผ่านการตรวจอาญกรรม และการสุ่มตรวจสารเสพติดในทุกๆเดือน
อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่า สารเสพติดเป็นบ่อเกิดขออาชกรรมต่าง ดังนี้ ผู้ที่เราร่วมงานกับเราทุกคนต้องผ่านการตรวจอาญชกรรม 100 เปอร์เซ็น เพื่อสร้าความความมั่นใจให้ กับลูกค้าทุกท่าน

สิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น คือสิ่งที่ทำให้พนักงานส่งเอกสารของเรา “ทุกคนเป็นคนดี และมีจิตใจดี” และพร้อมร่วมงานกับทุกคน

Don`t copy text!