หัวหน้าทีม Messenger-รายเดือน ประจำตัวลูกค้า ทุกราย

หัวหน้าทีม แมสเซ็นเจอร์ ประจำตัวลูกค้า ทุกราย

ซึ่งลูกค้าสามารถโทรศัพท์ติดต่อ หัวหน้าทีม Messenger-รายเดือน ได้ตลอดเวลา
เพื่อรับแจ้งปัญหา และแก้ไข ได้อย่างทันท่วงที

แมสเซ็นเจอร์
แมสเซ็นเจอร์

ข้อดีของการมี หัวหน้าทีม
ประจำตัวลูกค้า

หัวหน้าทีมบริหารจัดการแมสเซ็นเจอร์ ทุกกรณีเร่งด่วน แทนลูกค้า เช่น กรณี การส่งแมสเซ็นเจอร์ทดแทน ติดตามสถานะงาน งานด่วน รองรับและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทุกกรณี

แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายเดือน

เริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายวัน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายวัน

เริ่มต้นที่ 1,000บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว

บริการ พนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ตามจุดรับส่งงาน คิดตามระยะทาง

ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม