พนักงานรับส่งเอกสาร-ประจำบริษัท อบรมจิตใจ พัฒนาคุณภาพ

พนักงานรับส่งเอกสาร-ประจำบริษัท

พนักงานรับส่งเอกสาร-ประจำบริษัท อบรมจิตใจ พัฒนาคุณภาพ

แมสเซ็นเจอร์ ทุกท่านต้องเข้าอบรมคุณภาพงาน บริการรับส่งเอกสาร  และคุณภาพด้านจิตใจ เป็นประจำทุกสัปดาห์

พนักงานรับส่งเอกสาร

ข้อดี ของการ อบรมคุณภาพ

แมสเซ็นเจอร์ สามารถ ให้บริการได้ตามต้องการของลูกค้า
และคงรักษามาตรฐานนั้นไว้ ตั้งแต่แรกเริ่ม

แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายเดือน

เริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายวัน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายวัน

เริ่มต้นที่ 1,000บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว

บริการ พนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ตามจุดรับส่งงาน คิดตามระยะทาง

ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม