แมสเซ็นเจอร์ รายวัน / แมสเซ็นเจอร์ รายเที่ยว

แมสเซ็นเจอร์-รายวัน
แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว

บริการ แมสเซ็นเจอร์ เหมาวัน
และ บริการ แมสเซ็นเจอร์ รายชิ้น

บริการ แมสเซ็นเจอร์-รายวัน และ แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว เป็นบริการรับส่งเอกสาร ที่ OF Messenger ออกแบบมาเพื่อเป็น ทีมแมสเซ็นเจอร์-สนับสนุน ให้กับ ทีมแมสเซ็นเจอร์-ทีมหลัก (แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน) ของออฟฟิศ

หลายครั้ง เราจะพบว่ามีงานพิเศษ ที่แมสเซ็นเจอร์-ทีมหลัก จะไม่สามารถจัดส่งได้ เช่น ในวันที่มีงานมากกว่าปกติ, งานฉีกจากงานอื่นไปไกล, งานที่กำหนดเวลาแน่นอน, งานที่ต้องนั่งรอนาน เป็นต้น

ซึ่งหากแมสเซ็นเจอร์-ทีมหลัก รับงานพิเศษเหล่านี้ไป จะทำให้งานส่วนใหญ่ ล่าช้าออกไป
จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องใช้แมสเซ็นเจอร์-ทีมเสริม ในการทำการจัดส่งเหล่านั้น

โดย บริการ แมสเซ็นเจอร์-รายวัน และ แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว ของ OF Messenger มีรายละเอียด ดังนี้

  OF Messenger – per Day OF Messenger – per Trip
ชื่อบริการ

แมสเซ็นเจอร์ รายวัน

แมสเซ็นเจอร์ รายเที่ยว

ลักษณะการส่งพนักงาน ไป วิ่งงานกับลูกค้า ทั้งวัน
หรือ จนงานแล้วเสร็จ
ไป วิ่งงาน ตามจุดและเวลา
ที่ลูกค้ากำหนด
ข้อดี

ประหยัด
คุ้มค่า คุ้มราคา
.
ใช้แมสเซ็นเจอร์ 1คน
วิ่งหลายงาน ในราคาเหมาๆ

ความยืดหยุ่น
กำหนดเวลาได้
.
ใช้แมสเซ็นเจอร์ 1คน
ทำงานนั้น งานเดียว

เหมาะกับงาน
 • ในวันที่มีงาน จำนวนงานมากเป็นพิเศษ
 • ที่ วิ่งฉีก ไปไกลๆ
 • ที่ กำหนดเวลาแน่นอน
 • ที่ ต้องรอเป็นเวลานาน
ตัวอย่างงาน
 • วันนัด วางบิล-รับเช็ค ของเดือน เช่น วันศุกร์สุดท้าย ของเดือน
 • งานส่งกระเช้าปีใหม่ และของขวัญ ตามเทศกาลพิเศษ
 • ไปรับเช็ค 1ฉบับ ที่ปทุมธานี คลอง12
 • ไปให้ผู้บริหารเซ็นเอกสาร ช่วง 13:00-13:30 ของวันนี้ เท่านั้น
 • ไปคัดโฉนด ที่กรมที่ดิน (ต้องนั่งรอนาน)
ชื่อเรียกอื่นๆ

แมสเซ็นเจอร์-เหมาวัน
แมสเซ็นเจอร์-เหมางาน

แมสเซ็นเจอร์-รายชิ้น
แมสเซ็นเจอร์-ตามระยะทาง

การคิดค่าบริการ เหมารายคน ต่อวัน ตามระยะทาง
ค่าบริการเริ่มต้น 1,000 บาท/คน/เดือน 140บาท

OF Messenger แตกต่างอย่างไร

แมสเซ็นเจอร์ just in time

บริการเสริม ช่วยลดเวลา

บริการเสริม ช่วยให้งานคุณเสร็จอย่างสมบูรณ์ เช่น • Scanเอกสาร • Printเอกสาร  • จัดเรียงเอกสาร • โทรนัดหมาย

ประสบการณ์ งานส่งเอกสาร แมสเซ็นจเอร์ 15ปี

ประสบการณ์ 15ปี

มั่นใจได้กับ ทีมงาน
มากประสบการณ์
ในบริการ รับส่งเอกสาร สำหรับภาคธุรกิจ

ยอดขาย 100ล้าน/ปี ในบริการ พนักงานส่งเอกสาร ทั้งแบบ รายเดือน รายวัน รายชิ้น รวมกัน

ยอดขาย 100 ล้าน

มั่นใจได้กับ ลูกค้ากว่า 5,000 บริษัท
ด้วยยอดขาย มากกว่า 100 ล้านบาท/ปี

แมสเซ็นเจอร์รายเดือน

แมสเซ็นเจอร์ 700 ชีวิต

มั่นใจได้กับ ทีมงานมืออาชีพ
พร้อมให้บริการ ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศไทย

แมสเซ็นเจอร์ สำรอง15% ของ พนักงานส่งเอกสาร ทั้งหมด

ทีม สำรอง 15%

เพื่อพร้อมแก้ไขปัญหา ให้ทุกงาน รับส่งเอกสาร : ลาป่วย-กิจ อุบัติเหตุ ขาดการติดต่อ

ตรวจประวัติอาชญากรรม แมสเซ็นเจอร์ 100% คัดกรองบุคคลไม่พึ่งประสงค์

ตรวจประวัติอาชญากรรม 100%

คัดกรองคดี ต่อทรัพย์และร่างกาย

มาตราฐานบริการ แมสเซ็นเจอร์-รายวัน / รายเที่ยว

บริการเสริม แมสเซ็นเจอร์รับส่งเอกสาร

1. บริการเสริม จาก OF Admin

บริการเสริม เช่น Scanเอกสารส่งEmail, PrintเอกสารจากEmail, จัดเตรียมเรียงเอกสารก่อนนำส่ง, โทรประสานงานนัดหมายปลายทาง

เพื่อช่วยให้งานส่งเอกสารของลูกค้า เสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานส่งเอกสารรายเดือน

2. แมสเซ็นเจอร์-สำรอง 15%

แมสเซ็นเจอร์สำรอง 15% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

เพื่อพร้อมแก้ไขปัญหา ให้ทุกงาน รับ-ส่งเอกสาร : อุบัติเหตุ, ขาดการติดต่อ.

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการMessenger

3. ฝึกอบรม ก่อนส่งประจำลูกค้า ทุกคน

ปฐมนิเทศ อบรมมาตราฐานการทำงาน เส้นทาง มารยาท ให้ความรู้ในเอกสารทางบัญชี ก่อนส่ง ไปประจำสำนักงานลูกค้า

เพื่อให้ ทันที ที่เข้าประจำการกับลูกค้า แมสเซ็นเจอร์จะได้สามารถให้บริการได้เลย และลดเวลาในการสอนงานของลูกค้าในวันแรก ให้น้อยที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท

4. ตรวจประวัติอาชญากรรม 100%

ประวัติอาชญากรรม พนักงานแมสเซ็นเจอร์ ผ่าน กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกคน

เพื่อให้คัดกรอง ผู้มีพฤติกรรมกรรมอันตราย ออกไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. หัวหน้าทีม ประจำตัวลูกค้า ทุกราย

มีหัวหน้าทีม ประจำตัวลูกค้า ทุกราย ที่สามารถโทรศัพท์ติดต่อ ได้ตลอดเวลา

เพื่อรับแจ้งปัญหา และแก้ไข ได้อย่างทันท่วงที เช่น
แนะนำเส้นทาง, ส่งแมสเซ็นเจอร์-ทดแทน กรณีอุบัติเหตุ, ช่วยจัดเส้นทางวิ่งส่ง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทแมสเซ็นเจอร์

6. หัวหน้าทีม เช็คชื่อ-เข้างาน ทุกเช้า

หัวหน้าทีม เช็คชื่อเข้างาน ผ่านระบบออนไลน์
ก่อนเวลาเริ่มงาน 1ชั่วโมง ว่าพนักงานส่งเอกสาร พร้อมปฎิบัติงาน หรือไม่

เพื่อให้สามารถส่ง แมสเซ็นเจอร์-สำรอง เข้าทดแทนได้ทันเวลา
ในกรณี แมสเซ็นเจอร์-ประจำ มีเหตุ ป่วย หรือลางาน กระทันหัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
Messengerรายเดือน

7. ยูนิฟอร์ม มาตราฐาน

เสื้อแมสเซ็นเจอร์ และกระเป๋าเอกสาร ที่มีหมายเลขระบุตัวตน

เพื่อใช้ในการอ้างอิง ติดตามตัว พนักงานแมสเซ็นเจอร์ ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กับบุคคลภายนอก

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานส่งเอกสาร

8. อบรมจิตใจ พัฒนาคุณภาพ

จัดอบรม กวดขันวินัย นั่งสมาธิ พัฒนาจิตใจเป็นประจำ

เพื่อกวดขันระเบียบวินัย และเป็นโอกาส ในการแก้ปัญหาที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า ว่ากล่าว ตักเตือน ปรับปรุงบริการ ให้เป็นตามลูกค้าต้องการมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการMessenger

8. Call center พร้อมช่วยเหลือ

ทีมงาน Call Center รับสายตลอดเวลา 8:00-17:30น ไม่พักเที่ยง

เพื่อพร้อมในการรับแจ้ง และแก้ไขทุกปัญหา

รายละเอียดเพิ่มเติม
แมสเซนเจอร์ ลงบันทึกเข้างาน

10. OF Check-in บันทึก เข้า-ออกงาน ออนไลน์

ระบบ OF Check-in ให้พนักงานส่งเอกสาร บันทึก เวลาและตำแหน่ง ของการ ตื่นนอน, เข้างาน, ออกงาน, เข้าจุดรับส่งของ ผ่านระบบออนไลน์

เพื่อตรวจสอบการทำงาน ด้วยข้อมูลและรายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบจ่ายงานแมสเซ็นจอร์ OF Order

11. OF Order จ่ายงานออนไลน์ ถึงพนักงาน

ระบบ OF Order ให้ลูกค้าจ่ายงาน ถึงพนักงานรับส่งเอกสาร แต่ละคน ผ่านระบบออนไลน์(สำหรับบริษัทลูกค้า ที่มีงานจำนวนมาก หรือผู้จ่ายงาน หลายท่าน)

เพื่อความง่ายในการ บริหารภาระงานทั้งหมด ได้ในที่เดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการให้บริการ

 • การบรรทุก ขนาด ไม่เกิน 45x45x45 เซ็นติเมตร และ น้ำหนัก ไม่เกิน 15kg
 • วงเงินประกันความเสียหาย/สูญหาย 2,000บาท/กรณี
 • ชำระค่าบริการเป็น เงินสด/โอน หากต้องการชำระเป็นเครดิต สามารถทำได้ โดยวางเงินมัดจำ 5,000บาท
 • สำหรับ บริการแมสเซ็นเจอร์-รายวัน จะเป็นลักษณะ เหมาวัน หรือ เหมางาน นั้น ซึ่งส่งผลต่อกำหนดการเลิกงานของพนักงาน
  เป็นการตัดสินร่วมกัน ของ OF Messenger และลูกค้า เป็นกรณีๆ ไป โดยพิจารณาจาก จำนวนงาน, ระยะทาง และ กำหนดเวลา ของแต่ละงาน

คำถามที่พบบ่อย

ไม่ต้องคิดเลยครับ
ให้น้อง Call center เราช่วยคิด ดีกว่า

OF Messenger เรามี ทีม Admin และหัวหน้า Messenger กว่า 15ชีวิต
ในการดูแลความเรียบในการจัดส่งเอกสาร ให้ลูกค้า

ดังนั้น ส่งรายละเอียดงานของคุณทั้งหมด มาให้เราทาง Line @OFmessenger
หรือ โทรมาคุยกับ Admin ของเราที่ 02-933-6200 กด 0

แล้วน้อง Admin จะช่วยคุณจัดเส้นทางวิ่งงาน
ว่างานใดควรใช้บริการเหมาวัน งานไหนควรใช้ รายชิ้น
แล้วจะทำให้งานสำเร็จตามเวลา และ ประหยัดที่สุด

รวมแล้ว ครับ

ค่าบริการ แมสเซ็นเจอร์ รายวัน รายเที่ยว ที่ทางเจ้าหน้าที่ OF Messenger แจ้งนั้นจะรวม เงินเดือน ค่าแรงพนักงาน, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าสึกหรอจักรยานยนต์, ประกันอุบัติเหตุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่ ยังไม่รวม ค่าที่จอดรถ , ค่าล่วงเวลา (OT)

สามารถขอจองตัวได้ แต่อาจจะทำไม่ได้ทุกครั้ง

ขึ้นอยู่ว่า พนักงานส่งเอกสาร ท่านนั้น ได้รับการจองตัวจากลูกค้ารายอื่น หรือไม่
หรืออาจจะติดเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ลาพัก, ลาออก หรือ ย้ายพื้นที่ให้บริการ

ทั้งนี้ เนื่องจาก OF Messenger ทำงานในรูปแบบบริษัท

 • มีระบบ IT บันทึกการทำงาน
 • มีหัวหน้าทีมดูแล การทำงานของพนักงานส่งเอกสาร
 • มี ทีมงานแมสเซ็นเจอร์มืออาชีพ กว่า 700ชีวิต กระจายอยู่ทุกพื้นที่

ทำให้ถึงแม้ จะไม่ใช่ พนักงานส่งเอกสาร ท่านเดิม เราก็มีกระบวนการในการส่งมอบข้อมูลการทำงาน ของลูกค้า ให้พนักงานส่งเอกสาร ท่านใหม่ ให้บริการท่านได้ใกล้เคียงกับ ท่านเดิม

 

ได้ครับ

ถึงแม้ ไม่เคยใช้บริการ OF Messenger ใดๆ มาก่อน
ก็สามารถ ใช้บริการ แมสเซ็นเจอร์-รายวัน และ แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว ของ OF Messenger ได้ ครับ

มีครับจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 2,000บาท/เหตุการณ์

ทั้งนี้ หากท่านคิดว่า ไม่เพียงพอกับงานของท่านสามารถขอเพิ่มวงเงิน รับประกันวามเสียหาย
ได้ แต่อาจจะทำให้ อัตราค่าบริการสูงขึ้น จากเดิม

อัตราค่าบริการ

สอบถาม อัตราค่าบริการกับ OF Call center

 • โทร 02-933-6200 กด 0
 • โทร 087-096-8885, 085-118-3546
 • Line @OFmessenger

หรือ ตรวจสอบ ค่าบริการแมสเซ็นเจอร-รายเที่ยว ด้วยตัวเอง ด้านล่าง

แมสเซ็นเจอร์-รายวัน
เริ่มต้นที่ 1,000บาท/คน/วัน
บริการ แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว
เริ่มต้นที่ 140บาท

ตรวจสอบค่าบริการ

สั่งงาน ผ่าน Line@

Line OFmessenger.gif
Line OFmessenger QR code

รายเดือน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายเดือน

เริ่มต้นที่ 17,900บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

รายวัน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายวัน

เริ่มต้นที่ 1,000บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

รายเที่ยว

บริการ พนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
รายเที่ยว คิดเงินตามระยะทาง

เริ่มต้นที่ 140บาท

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม