แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการ แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการ แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน ประจำสำนักงาน

บริการ แมสเซ็นเจอร์ ในอัตราค่าบริการแบบเหมา รายเดือน
รวม เงินเดือนพนักงาน, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าสึกหรอ, สวัสดิการ และ การประกันอุบัติเหตุ
ทั้งหมดนี้ มาพร้อม กับ

  • ทีมงาน กระจายทุกพื้นที่ 700ชีวิต
  • ทีมงานสำรอง 15%
  • ตรวจประวัติอาชญากรรม 100%
  • ตรวจสารเสพติด 100%
  • หัวหน้าทีม ประจำตัวลูกค้า ทุกราย
  • ระบบ เช็คชื่อพนักงาน เข้างาน ทุกเช้า
  • การอบรมพัฒนา พนักงาน ทุกเดือน
  • ตรวจเยี่ยมลูกค้า ทุกปี
  • Call Center
  • เครื่องแต่งกาย มาตราฐาน

มาตราฐานบริการ แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการMessenger

1. ฝึกอบรม ก่อนส่งประจำลูกค้า ทุกคน

เราจัด ปฐมนิเทศ อบรมมาตราฐานการทำงาน เส้นทาง มารยาท ความรู้ในเอกสารทางบัญชี ก่อนส่ง ไปประจำสำนักงานลูกค้า

เพื่อให้ ทันที ที่เข้าประจำการกับลูกค้า แมสเซ็นเจอร์จะได้สามารถให้บริการได้เลย และลดเวลาในการสอนงานของลูกค้าในวันแรก ให้น้อยที่สุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทแมสเซ็นเจอร์

2. หัวหน้าทีม เช็คชื่อ-เข้างาน ทุกเช้า

หัวหน้าทีม เช็คชื่อเข้างาน ผ่านระบบออนไลน์ ทุกเช้า
ก่อนเวลาเริ่มงาน 1ชั่วโมง
และหากแมสเซ็นเจอร์ ท่านใด ขาดการติดต่อ
หัวหน้าทีมจะส่งพนักงานส่งเอกสาร ทดแทน ทันที

เพื่อให้สามารถส่ง แมสเซ็นเจอร์-สำรอง เข้าทดแทนได้ทันเวลา
ในกรณี แมสเซ็นเจอร์-ประจำ มีเหตุ ป่วย หรือลางาน กระทันหัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท Messenger

3. บันทึกการทำงาน ลงสมุดพก ทุกวัน

เราให้ พนักงานส่งเอกสาร-รายเดือน ทุกคน บันทึกงานของตนลงสมุดพก และส่งสมุดพกให้หัวหน้าทีม ตรวจสอบเป็นประจำ

เพื่อเป็นหลักฐาน ในการตรวจสอบการทำงานได้ในภายหลัง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานส่งเอกสาร

4. อบรมจิตใจ พัฒนาคุณภาพ ทุกสัปดาห์

เราจัด ระบบอบรม กวดขันวินัย นั่งสมาธิ พัฒนาจิตใจเป็นประจำ

เพื่อกวดขันระเบียบวินัย และเป็นโอกาส ในการแก้ปัญหาที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า ว่ากล่าว ตักเตือน ปรับปรุงบริการ ให้เป็นตามลูกค้าต้องการมากที่สุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการพนักงานรับส่งเอกสาร

5. หัวหน้าทีม ตรวจเยี่ยมลูกค้า ทุกปี

เรา ให้หัวหน้าทีม เข้าตรวจเยี่ยม รับฟังคำติชมจากลูกค้า เป็นประจำทุกปี

เพื่อรับฟังปัญหาในการบริการจากลูกค้าโดยตรง เพื่อนำมาปรับปรุงบริการให้เป็นตามลูกค้าต้องการมากที่สุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานรับส่งเอกสารรายเดือน

6. หัวหน้าทีม ประจำตัวลูกค้า ทุกราย

เราจัดให้มีหัวหน้าทีม ประจำตัวลูกค้า ทุกราย ที่สามารถโทรศัพท์ติดต่อ ได้ตลอดเวลา

เพื่อรับแจ้งปัญหา และแก้ไข ได้อย่างทันท่วงที เช่น
แนะนำเส้นทาง, ส่งแมสเซ็นเจอร์-ทดแทน กรณีอุบัติเหตุ, ช่วยจัดเส้นทางวิ่งส่ง เป็นต้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการMessenger

7. Call center รับสาย 8:00-17:30น

เราจัดให้มี ทีมงาน Call Center รับสายตลอดเวลา 8:00-17:30น ไม่พักเที่ยง

เพื่อพร้อมในการรับแจ้ง และแก้ไขทุกปัญหา ในกรณี ขาดการติดต่อกับหัวหน้า
แมสเซ็นเจอร์ ประจำตัว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
Messengerรายเดือน

8. ยูนิฟอร์ม มาตราฐาน

เรามี ยูนิฟอร์ม และกระเป๋าเอกสาร มาตราฐาน

เพื่อความเป็นมาตราฐาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ของพนักงานแมสเซ็นเจอร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท

9. ตรวจประวัติอาชญากรรม 100%

เราตรวจ ประวัติอาชญากรรม พนักงานแมสเซ็นเจอร์ ผ่าน กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกคน

เพื่อให้ป้องการ ผู้มีพฤติกรรมกรรมอันตราย ออกจากบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานส่งเอกสารรายเดือน

10. แมสเซ็นเจอร์-สำรอง 15%

เรามี แมสเซ็นเจอร์สำรอง 15% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

เพื่อพร้อมแก้ไขปัญหา ให้ทุกงาน รับ-ส่งเอกสาร : ลาป่วย, ลากิจ, อุบัติเหตุ, ขาดการติดต่อ.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

ค่าบริการ แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน นี้รวม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าสึกหรอ แล้วหรือยัง ?

รวมแล้ว ครับ

ค่าบริการ แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน ที่ฝ่ายขาย ระบุแจ้งในใบเสนอราคานั้นจะรวม เงินเดือน ค่าแรง ของพนักงาน, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าสึกหรอจักรยานยนต์ , ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่จะ ยังไม่รวม ค่าที่จอดรถ , ค่าล่วงเวลา (OT)
ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน เราจะมีเอกสารชี้แจง รายละเอียดให้ ท่านตรวจสอบ ก่อนการชำระ เป็นประจำทุกเดือน

ถ้า แมสเซ็นเจอร์ คนที่ประจำ ขาดงาน ลางาน จะมีคนทดแทนให้ หรือไหม ?

มีครับ

เรามี แมสเซ็นเจอร์สำรอง 15% ปัจจุบัน มีอยู่ประมาณ 100ชีวิต โดย กระจายตัวอยู่ทั่ว ประเทศไทย พร้อมรองรับ ทุกปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ลาป่วย ลากิจ ขาดงาน และ อุบัติเหตุ

เริ่มให้บริการ ได้เร็วที่สุดกี่วัน ?

เริ่มได้ทันที เลยครับ

เมื่อลงนามใน สัญญารับบริการแล้วเสร็จ โดยปกติ วันเดียว ก็เสร็จแล้วครับ

เรามีพนักงานส่งเอกสาร ที่ผ่านการฝึกอบรม ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ประมาณ 100อัตรา (15% ของพนักงานส่งเอกสาร ทั้งหมด)
หาก ท่านจะใช้บริการ ไม่เกิน 20อัตรา เราสามารถ เริ่มได้ทันที

มี การรับประกันความเสียหาย อย่างไร ?

มีครับจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000บาท/เหตุการณ์

ทั้งนี้ หากท่านคิดว่า ไม่เพียงพอกับงานของท่านสามารถขอเพิ่มวงเงิน รับประกันวามเสียหาย
ได้ แต่อาจจะทำให้ อัตราค่าบริการพนักงานส่งเอกสาร-รายเดือน สูงขึ้น จากเดิม

ทำไม ราคาของ OF Messenger สูง กว่าจ้างเอง ?

เพราะ ท่านจะได้บริการที่ดีกว่า การจ้างเอง เช่นกัน

การจ้างพนักงานส่งเอกสาร เอง อาจจะใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่า ก็จริง
แต่ต้อง ยอมรับความเสี่ยง และ ยอมรับปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นเอง เช่นกัน

– พนักงานขาด ก็ต้อง หาคนทดแทนเอง
– พนักงานประสบอุบัติเหตุ ก็ต้อง จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง หาคนไปดูแลสวัสดิการพนักงานเอง
– พนักงานลาออก ก็ต้อง หาพนักงานใหม่เอง
– พนักงานพฤติกรรม ไม่เหมาะกับการทำงาน ก็ต้องฝึกอบรมเอง
– พนักงานทำงานครบปี ก็ต้อง คิดและปรับเพิ่มค่าจ้างเอง เป็นต้น

ซึ่ง ปัญหาดังกล่าว ที่ OF Messenger เรามีทีมงานมืออาชีพ จัดการให้ท่านได้หมด

ทำไม ราคาของ OF Messenger แพงกว่า เอาท์ซอร์ส เจ้าอื่น ?

คุณภาพของงาน ขึ้นอยู่กับ คุณภาพของคน

ท่านจ่ายค่าบริการ น้อย
บริษัทเอาท์ซอร์ส จะจ่ายให้เด็กที่มาอยู่กับท่าน น้อยกว่านั้นอีก

การที่ท่านจ่ายใช้ บริษัทเอาท์ซอร์ส 13,000บาท/เดือน
เค้าก็จะจ่ายเป็นเงินเดือน ให้เด็กที่มาทำงานให้ท่าน น้อยกว่า 13,000บาท
อาจจะเป็น 9,000 หรือ 10,000 หรือ 11,000

แล้ว เด็กที่มาทำงานกับท่าน จะมีคุณภาพชีวิต อย่างไร
– เค้าจะ มีความสุขในการทำงาน ให้ท่าน หรือไม่
– เค้าจะ ทุ่มเททำงาน ให้ท่าน หรือไม่
– เค้าจะ คิดลาออก ไปจากท่าน หรือไม่

สำหรับที่ OF Messenger เราห่วงใยมากๆ ในเรื่องคุณภาพชีวิต ของพนักงาน ของเรา มากๆ
ค่าจ้างพนักงานแมสเซ็นเจอร์ ของเรา ไม่มีคนใด ต่ำกว่า 13,500บาท/เดือน
เพราะเราอยากให้ น้องแมสเซ็นเจอร์ มีความสุขกับการทำงาน อยู่ประจำกับท่านไปนานๆ
ท่านจะได้ไม่ต้องมาคอย สอนงานแมสเซ็นเจอร์ หน้าใหม่บ่อยๆ

เหตุผลหลักๆ ที่ลูกค้า เปลี่ยนมาใช้บริการของเรา
เพราะลูกค้า เจอปัญหา กับผู้ให้บริการพนักงานรับส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
– เด็กขาดงาน แล้วไม่มีคนทดแทน : เสียงาน เสียการ
– เปลี่ยนหน้าเด็กบ่อย เด็กลาออกบ่อย เสียเวลา มาสอนงานใหม่
– เด็กนิสัยแย่ ทำงานไม่มีคุณภาพ : เสียสุขภาพจิต ต้องทน บริษัทเดิม ไม่คนช่วยแก้ปัญหา

ซึ่งปัญหา ที่กล่าวมา เรามี
– ทีม แมสเซ็นเจอร์-สำรอง : ได้ทดแทน
– ทีม หัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ : ประจำลูกค้าทุกราย ค่อยแก้ปัญหา
– ทีม Call center : พร้อมประสานงาน แก้ปัญหา
– ทีม สรรหาบุคคลากร
– ทีม ดูแลสวัสดิการพนักงาน
ซึ่งเป็น ทีมงานมืออาชีพ ป้องกัน ไม่ให้ดังกล่าวเกิดขึ้นกับท่าน

อัตราค่าบริการ
เริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอ ใบเสนอราคา