แมสเซ็นเจอร์รับส่งเอกสาร สำรอง 15%

แมสเซ็นเจอร์รับส่งเอกสาร สำรอง 15 %

ในกรณี ลาป่วย, ลากิจ, อุบัติเหตุ, ขาดการติดต่อ,
ประสบอุบัติเหตุ หรือ ลาออกกระทันหัน
แมสเซ็นเจอร์ สำรอง จะถูกส่งเข้าทดแทนทันที

แมสเซ็นเจอร์รับส่งเอกสาร

ข้อดี ของการมีแมสเซ็นเจอร์ ทดแทน

เพื่อให้ทุกธุรกรรมของลูกค้า ดำเนินอย่างต่อเนื่อง
ลดและแก้ไขปัญหา กรณีแมสเซ็นเจอร์ขาดงาน
หรือประสบอุบัติเหตุ ที่คาดไม่ถึง

แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายเดือน

เริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายวัน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายวัน

เริ่มต้นที่ 1,000บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว

บริการ พนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ตามจุดรับส่งงาน คิดตามระยะทาง

ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม