โอเอฟ แมสเซ็นเจอร์ ใน Office
แมสเซ็นเจอร์ อบรมประจำเดือน
โอเอฟ แมสเซ็นเจอร์ เด็กดี เพื่อสังคม

OF MESSENGER - เด็กดี ทุกคน

บริการ แมสเซ็นเจอร์ พนักงานส่งเอกสาร เพื่อธุรกิจ
OF Messenger บริการ รับส่งเอกสาร : รายเดือน  รายวัน  รายชิ้น

พื้นที่ให้บริการใน กรุงเทพและปริมณฑล
[ สำหรับลูกค้า แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน ที่ใช้หลายอัตรา สามารถให้บริการได้ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย ]

ทีม แมสเซ็นเจอร์ OF

OF Messenger แตกต่างอย่างไร

ประสบการณ์9ปี ในบริการ พนักงานส่งเอกสาร ภาคธุรกิจ

ประสบการณ์ 9 ปี

มั่นใจได้กับ ทีมงานมืออาชีพ มากประสบการณ์
ในบริการ รับส่งเอกสาร สำหรับ ภาคธุรกิจ

ยอดขาย 100ล้าน/ปี ในบริการ พนักงานส่งเอกสาร ทั้งแบบ รายเดือน รายวัน รายชิ้น รวมกัน

ยอดขาย 100 ล้าน

มั่นใจได้กับ ลูกค้ากว่า 1,500 บริษัท เลือกใช้เรา
ด้วยยอดขาย มากกว่า 100 ล้านบาท/ปี

แมสเซ็นเจอร์รายเดือน

แมสเซ็นเจอร์ 700 ชีวิต

มั่นใจได้กับ แมสเซ็นเจอร์มืออาชีพ 700 ชีวิต
พร้อมให้บริการ ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศไทย

แมสเซ็นเจอร์ สำรอง15% ของ พนักงานส่งเอกสาร ทั้งหมด

แมสเซ็นเจอร์-สำรอง 15%

เพื่อพร้อมแก้ไขปัญหา ให้ทุกงาน รับส่งเอกสาร : ลาป่วย, ลากิจ, อุบัติเหตุ, ขาดการติดต่อ.

ตรวจประวัติอาชญากรรม แมสเซ็นเจอร์ 100% คัดกรองบุคคลไม่พึ่งประสงค์

ตรวจประวัติอาชญากรรม 100%

คัดกรองผู้มีประวัติฯ ต่อทรัพย์และร่างกาย ออก

พร้อมเริ่ม ให้บริการ พนักงานส่งเอกสาร ทันที

เราพร้อมเริ่มงาน ทันที!!

ฝึกอบรม พนักงานส่งเอกสาร เลือดใหม่เตรียมพร้อม ในการเริ่มบริการใหม่ อยู่เสมอ

มาตราฐาน บริการแมสเซ็นเจอร์ ของเรา

ปฐมนิเทศ พนักงานส่งเอกสาร เข้าใหม่

1. ฝึกอบรม พนักงานส่งเอกสาร ก่อนส่งประจำลูกค้า ทุกคน

OF Messenger มี ระบบปฐมนิเทศ อบรมมาตราฐานบริการ รับส่งเอกสาร, เส้นทาง, มารยาท, ความรู้ในเอกสารทางบัญชี ก่อนส่งไปประจำสำนักงานลูกค้า

เพื่อให้พนักงานส่งเอกสาร ที่เข้าประจำการกับลูกค้าใหม่ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันที และลดเวลาในการสอนงานของลูกค้าในวันแรก ให้น้อยที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

2. หัวหน้าทีม เช็คชื่อ-เข้างาน ทุกเช้า

OF Messenger มี มาตราฐานการทำงาน ให้หัวหน้าทีมรับส่งเอกสาร ใช้โทรศัพท์ตรวจสอบการเข้างานของพนักงานส่งเอกสารทุกเช้า ก่อนเวลาเริ่มงานทุกคน

เพื่อให้สามารถส่ง แมสเซ็นเจอร์-สำรอง เข้าทดแทนได้ทันเวลา

รายละเอียดเพิ่มเติม
หัวหน้าทีม พนักงานส่งเอกสาร เก็บสมุดพก ประจำเดือน

3. บันทึกการทำงาน ลงสมุดพก ทุกวัน

OF Messenger มี มาตราฐานการทำงาน ให้พนักงานส่งเอกสารทุกคน บันทึกประวัติการรับส่งเอกสารของตน และหัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ ตรวจสอบสมุดบันทึกการทำงานเป็นประจำ

เพื่อเป็นหลักฐาน สามารถกลับมาตรวจสอบการทำงานได้ในภายหลัง หากจำเป็น

รายละเอียดเพิ่มเติม
อบรม พนักงานส่งเอกสาร ประจำสัปดาห์

4. อบรมจิตใจ พัฒนาคุณภาพ ทุกสัปดาห์

OF Messenger มี ระบบอบรม กวดขันวินัยการทำงาน นั่งสมาธิ พัฒนาจิตใจเป็นประจำทุกเดือน และทุกสัปดาห์ สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เป็นตามมาตราฐาน

เพื่ออบรมสั่งสอน และเป็นโอกาส ในการแจ้งปัญหาที่ได้รับแจ้งจากลูกค้ามา ว่ากล่าว ตักเตือน ปรับปรุงบริการ ให้เป็นตามลูกค้าต้องการมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
หัวหน้าทีม รับส่งเอกสาร ตรวจเยี่ยมลูกค้า ประจำปี

5. หัวหน้าทีม ตรวจเยี่ยมลูกค้า ทุกปี

OF Messenger มี มาตราฐานการทำงาน ให้หัวหน้าทีมรับส่งเอกสารเข้าตรวจเยี่ยม รับฟังคำติชมจากลูกค้าเป็นประจำ อย่างน้อยปีละครั้ง

เพื่อรับฟังปัญหาในการบริการแมสเซ็นเจอร์ประจำรายเดือน จากลูกค้าโดยตรง เพื่อนำมาปรับปรุงบริการให้เป็นตามลูกค้าต้องการมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทีม แมสเซ็นเจอร์ OF

6. หัวหน้าทีม ประจำตัวลูกค้า ทุกราย

OF Messenger มี มาตราฐานการทำงาน จัดให้มีหัวหน้าทีม แมสเซ็นเจอร์ ประจำตัวลูกค้า ทุกราย สามารถโทรศัพท์ติดต่อ ได้ตลอดเวลา

เพื่อรับแจ้งปัญหาและแก้ไข อย่างทันท่วงที เช่น แนะนำเส้นทาง ส่งแมสเซ็นเจอร์-ทดแทน กรณีอุบัติเหตุ ช่วยจัดเส้นทางวิ่งส่ง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
แมสเซ็นเจอร์ รายเดือน

7. Call center รับสาย 8:00-17:30 น.

OF Messenger มี มาตราฐานการทำงาน จัดให้มี ทีมงาน Call Center รับสายตลอดเวลา 8:00-17:30 น. ไม่พักเที่ยง

เพื่อพร้อม ในการรับแจ้งและแก้ไขทุกปัญหา ในกรณีขาดการติดต่อกับหัวหน้าทีมรับส่งเอกสารประจำตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม
แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

8. ยูนิฟอร์ม มาตราฐาน

OF Messenger มี ยูนิฟอร์ม และกระเป๋าเอกสาร มาตราฐาน

เพื่อความเป็นมาตราฐาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ของพนักงานแมสเซ็นเจอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานรับส่งเอกสาร-รายเดือน

9. แมสเซ็นเจอร์ ตรวจประวัติอาชญากรรม  และสารเสพติด 100%

OF Messenger  มี การตรวจประวัติอาชญากรรม โดย กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และผ่านการตรวจสารเสพติด  

รายละเอียดเพิ่มเติม
แมสเซ็นเจอร์

10. แมสเซ็นเจอร์-สำรอง 15%

 OF Messenger มี แมสเซ็นเจอร์ สำรอง 15%ของจำนวนพนักงาน 700 ชีวิต เพื่อพร้อมแก้ไขปัญหา ให้ทุกงาน รับ-ส่งเอกสาร : ลาป่วย, ลากิจ, อุบัติเหตุ, ขาดการติดต่อ.

รายละเอียดเพิ่มเติม

3 บริการ รับส่งเอกสารของเรา

รายเดือน

บริการพนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
ในอัตราค่าบริการแบบเหมา เป็น รายเดือน

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

รายวัน

บริการพนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
ในอัตราค่าบริการแบบเหมา เป็น รายวัน

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 900บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

รายเที่ยว

บริการพนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ในอัตราค่าบริการ คิดตามระยะทาง

ค่าบริการ ตามจริง ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม