โอเอฟ แมสเซ็นเจอร์ ใน Office
แมสเซ็นเจอร์ อบรมประจำเดือน
โอเอฟ แมสเซ็นเจอร์ เด็กดี เพื่อสังคม

OF Messenger – เด็กดี ทุกคน

ผู้นำด้านบริการ แมสเซ็นเจอร์ พนักงานรับส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยลดภาระ ในงานรับส่งเอกสาร รับเช็ควางบิล และ การรับส่งสินค้า ให้แก่ ภาคธุรกิจไทย

ด้วย ทีมงาน แมสเซ็นเจอร์ พนักงานรับส่งเอกสาร มืออาชีพ
ผสานกับ ความสามารถด้าน IT และ กระบวนการทำงาน ที่มีมาตราฐาน

เพื่อความสะดวกสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพ ในงานรับส่งเอกสาร ของ ผู้รับบริการ

พนักงานส่งเอกรายเดือน

OF Messenger แตกต่างอย่างไร

ประสบการณ์ งานส่งเอกสาร แมสเซ็นจเอร์ 15ปี

ประสบการณ์ 15ปี

มั่นใจได้กับ ทีมงาน
มากประสบการณ์
ในบริการ รับส่งเอกสาร สำหรับภาคธุรกิจ

ยอดขาย 100ล้าน/ปี ในบริการ พนักงานส่งเอกสาร ทั้งแบบ รายเดือน รายวัน รายชิ้น รวมกัน

ยอดขาย 100 ล้าน

มั่นใจได้กับ ลูกค้ากว่า 5,000 บริษัท
ด้วยยอดขาย มากกว่า 100 ล้านบาท/ปี

แมสเซ็นเจอร์รายเดือน

แมสเซ็นเจอร์ 700 ชีวิต

มั่นใจได้กับ ทีมงานมืออาชีพ
พร้อมให้บริการ ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศไทย

แมสเซ็นเจอร์ สำรอง15% ของ พนักงานส่งเอกสาร ทั้งหมด

ทีม สำรอง 15%

เพื่อพร้อมแก้ไขปัญหา ให้ทุกงาน รับส่งเอกสาร : ลาป่วย-กิจ อุบัติเหตุ ขาดการติดต่อ

ตรวจประวัติอาชญากรรม แมสเซ็นเจอร์ 100% คัดกรองบุคคลไม่พึ่งประสงค์

ตรวจประวัติอาชญากรรม 100%

คัดกรองคดี ต่อทรัพย์และร่างกาย

พร้อมเริ่ม ให้บริการ พนักงานส่งเอกสาร ทันที

เราพร้อมเริ่มงาน ทันที!!

ฝึกอบรม พนักงานรับส่งเอกสาร เลือดใหม่
เตรียมพร้อม ในการเริ่มบริการใหม่อยู่เสมอ

มาตราฐานบริการ แมสเซ็นเจอร์

พนักงานส่งเอกสารรายเดือน

1. แมสเซ็นเจอร์-สำรอง 15%

แมสเซ็นเจอร์สำรอง 15% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

เพื่อพร้อมแก้ไขปัญหา ให้ทุกงาน รับ-ส่งเอกสาร : ลาป่วย, ลากิจ, อุบัติเหตุ, ขาดการติดต่อ.

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการMessenger

2. ฝึกอบรม ก่อนส่งประจำลูกค้า ทุกคน

ปฐมนิเทศ อบรมมาตราฐานการทำงาน เส้นทาง มารยาท ให้ความรู้ในเอกสารทางบัญชี ก่อนส่ง ไปประจำสำนักงานลูกค้า

เพื่อให้ ทันที ที่เข้าประจำการกับลูกค้า แมสเซ็นเจอร์จะได้สามารถให้บริการได้เลย และลดเวลาในการสอนงานของลูกค้าในวันแรก ให้น้อยที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท

3. ตรวจประวัติอาชญากรรม 100%

ประวัติอาชญากรรม พนักงานแมสเซ็นเจอร์ ผ่าน กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกคน

เพื่อให้คัดกรอง ผู้มีพฤติกรรมกรรมอันตราย ออกไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. หัวหน้าทีม ประจำตัวลูกค้า ทุกราย

มีหัวหน้าทีม ประจำตัวลูกค้า ทุกราย ที่สามารถโทรศัพท์ติดต่อ ได้ตลอดเวลา

เพื่อรับแจ้งปัญหา และแก้ไข ได้อย่างทันท่วงที เช่น
แนะนำเส้นทาง, ส่งแมสเซ็นเจอร์-ทดแทน กรณีอุบัติเหตุ, ช่วยจัดเส้นทางวิ่งส่ง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทแมสเซ็นเจอร์

5. หัวหน้าทีม เช็คชื่อ-เข้างาน ทุกเช้า

หัวหน้าทีม เช็คชื่อเข้างาน ผ่านระบบออนไลน์
ก่อนเวลาเริ่มงาน 1ชั่วโมง ว่าพนักงานส่งเอกสาร พร้อมปฎิบัติงาน หรือไม่

เพื่อให้สามารถส่ง แมสเซ็นเจอร์-สำรอง เข้าทดแทนได้ทันเวลา
ในกรณี แมสเซ็นเจอร์-ประจำ มีเหตุ ป่วย หรือลางาน กระทันหัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
Messengerรายเดือน

6. ยูนิฟอร์ม พร้อมรหัสประจำตัว

เสื้อแมสเซ็นเจอร์ และกระเป๋าเอกสาร ที่มีหมายเลขระบุตัวตน

เพื่อใช้ในการอ้างอิง ติดตามตัว พนักงานแมสเซ็นเจอร์ ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กับบุคคลภายนอก

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการพนักงานรับส่งเอกสาร

7. หัวหน้าทีม ตรวจเยี่ยมลูกค้า ทุกปี

หัวหน้าทีม เข้าตรวจเยี่ยม รับฟังคำติชมจากลูกค้า เป็นประจำทุกปี

เพื่อรับฟังปัญหาในการบริการจากลูกค้าโดยตรง เพื่อนำมาปรับปรุงบริการให้เป็นตามลูกค้าต้องการมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานส่งเอกสาร

8. อบรมจิตใจ พัฒนาคุณภาพ ทุกสัปดาห์

จัดอบรม กวดขันวินัย นั่งสมาธิ พัฒนาจิตใจเป็นประจำ

เพื่อกวดขันระเบียบวินัย และเป็นโอกาส ในการแก้ปัญหาที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า ว่ากล่าว ตักเตือน ปรับปรุงบริการ ให้เป็นตามลูกค้าต้องการมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการMessenger

9. Call center ตลอดเวลาทำงาน

เทีมงาน Call Center รับสายตลอดเวลา 8:00-17:30น ไม่พักเที่ยง

เพื่อพร้อมในการรับแจ้ง และแก้ไขทุกปัญหา ในกรณี ขาดการติดต่อกับหัวหน้า
แมสเซ็นเจอร์ ประจำตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม
แมสเซนเจอร์ ลงบันทึกเข้างาน

10. OF Check-in บันทึก เข้า-ออกงาน ออนไลน์

ระบบ OF Check-in ให้พนักงานส่งเอกสาร-รายเดือน บันทึก เวลาและตำแหน่ง ของการ ตื่นนอน, เข้างาน, ออกงาน, เข้าจุดรับส่งของ ผ่านระบบออนไลน์

เพื่อตรวจสอบการทำงาน ด้วยข้อมูลและรายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบจ่ายงานแมสเซ็นจอร์ OF Order

11. OF Order จ่ายงานออนไลน์ ถึงพนักงาน

ระบบ OF Order ให้ลูกค้าจ่ายงาน ถึงพนักงานรับส่งเอกสาร แต่ละคน ผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับบริษัทลูกค้า ที่มีงานจำนวนมาก หรือผู้จ่ายงาน หลายท่าน)

เพื่อความง่ายในการ บริหารภาระงานทั้งหมด ได้ในที่เดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายเดือน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายเดือน

เริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

รายวัน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายวัน

เริ่มต้นที่ 1,000บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

รายเที่ยว

บริการ พนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ตามจุดรับส่งงาน คิดตามระยะทาง

ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม