วิธีการทำ ถังหมักรักษ์โลก (green cone) อย่างง่าย

ถังหมักรักษ์โลก (Green cone)

ถังหมักรักษ์โลก  หรือ Green Cone คือ ถังหมักเศษอาหาร และขยะสดจากครัวเรือน ถูกคิดค้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2531 ที่ประเทศแคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการกับขยะอินทรีย์ เศษอาหาร ที่เหลือจากการรับประทานในแต่ละมื้อ

green cone

ทำไมบริษัทเราถึงต้องมีถังหมัก

บริษัทพนักงานรับส่งเอกสารของเรามีห้องทานอาหารส่วนกลาง ที่ทุกคนใช้งานร่วมกัน และในทุกๆวัน มักจะเกิดเศษอาหารเหล่านี้ขึ้น โดยที่ไม่ได้ก่อให้ เกิดประโยชน์ ทางโอเอฟ แมสเซ็นเจอร์ จึงคิดแก้ไขปัญหา และเกิดเป็นโครงการ ถังหมักรักษ์โลก Green cone เกิดขึ้น  เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค หรือไปปนเปื้อนกับขยะอื่นๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น อีกทั้งยังได้ประโยชน์ในเรื่องของธาตุอาหารที่เป็นผลพลอยได้ในการปรับปรุงดิน ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

ทำไมถึงเรียกว่า Green cone

Green Cone แรกเริ่ม กรีนโคน มีลักษณะเป็นกรวย มีฝาปิดกรวยชั้นนอก คล้ายโคนดังรูปด้านล่าง ฝั่งอีกส่วนหนึ่งของถังฝังในดิน โดยช่องว่างระหว่างชั้นดิน และกรวยจะเก็บกักความร้อนจากแสงอาทิตย์


ขอบคุณรูปภาพอ้างอิงจาก เว็บไซต์: http://www.greenconeusa.com/green-cone-solar-food-waste-digester.html

กระบวนการทำงานของกรีนโคน

เมื่อนำเศษอาหาร หรือเศษผักผลไม้ ใส่ลงในกรวยด้านใน ความชื้นจากเศษอาหารกระทบกับความร้อนจะทำให้เกิดการถ่ายเทอากาศ และช่วยเร่งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ช่วยย่อยสลายเศษอาหาร อีกทั้งไส้เดือน หนอน แมลง จุลินทรีย์ต่าง ๆ ในดินจะมากิน และทิ้งมูลกลายเป็นปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารในดิน

หลักการทำงานของถังหมักรักษ์โลก

คือ การอาศัยจุลทรีย์ รวมถึง สัตว์เล็กๆ จำพวกหนอน ไส้เดือน และแมลงต่างๆให้ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษอาหาร และสารอินทรีย์(วัสดุที่ย่อยสลายได้) จากนั้นสัตว์จำพวกนี้จะทิ้งมูลซึ่งกลายมาเป็นปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารในดิน กระบวนการย่อยสลายนี้เป็นกระบวนการย่อยสลาย โดยใช้อากาศเป็นตัวช่วย ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นน้อยลง โดยเน้นการออกแบบถังที่ทำให้อากาศผ่านได้มากที่สุด เพื่อให้ออกซิเจนถ่ายเทได้อย่างทั่วถึง ผ่านช่องว่างระหว่างดิน และฝาปิดด้านบน

ประโยชน์ของถังหมัก กรีนโคน

คือ  ช่วยลดปริมาณเศษอาหารในออฟฟิศ และขยะอินทรีย์ เช่น เปลือกผลไม้ และวัสดุที่ย่อยสลายได้  ลดการสะสมของเชื้อโรคในถังขยะทั่วไป  เพิ่มสารอาหารและแร่ธาตุในดิน

ข้อแนะนำเพิ่มเติม : สามารถ โรยดิน ปิดหน้าเศษอาหารได้ เพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่ และสามารถเติม น้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อเพิ่มประสิทธิในการย่อยสลาย

อุปกรณ์และขั้นตอนในการทำ

1. ถังพลาสติก  1 ใบ
2. เลื่อยตัดเหล็ก
3. จอบ หรือเสียบ

วิธีการ

1. ตัดก้นถัง ออก

วิธีติดตั้ง

1. เลือกพื้นที่กลางแจ้ง
2. ขุดหลุดให้มีขนาดใหญ่กว่าถัง  ความลึก ครึ่งนึงของความสูงถัง
3. วางถังลงในหลุม และกลบดินปิดรอบๆถัง

ประโยชน์ของถังหมัก

1.ไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อโรคหรือไปปนเปื้อนกับขยะอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
2.ธาตุอาหารที่ที่เกิดจากการย่อย เป็นผลพลอยได้ใช้ในการปรับปรุงดิน ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
3.กำจัดขยะเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานในตอนกลางวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

FAQ

1.จะเกิดอะไรขึ้น หากอากาศภายในถังถ่ายเทไม่พอ กระบวนการย่อยสลาย จะเกิดขึ้นช้า ?
ตอบ ทำให้แมลงต่างมา วางไข่ และเกิดเป็นตัวอ่อน และส่งกลิ่นเหม็น  สามารถแก้บปัญหาด้วยการเปิดฝาถังไว้ และใช้ดินที่ได้จากกันขุดในขั้นตอนการติดตั้งมาโรยกลบเศษอาหาร

2.อะไรบ้างที่สามารถทิ้งได้?
ตอบ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานในเเต่ละมื้อ เปลือกผลไม้ และผัดเคียง เปลือกไข่ กระดูกชิ้นเล็กๆ

3.ทำไมถังหมักของเราจีงไม่มีตะกร้าฝังใต้ดิน?
ตอบ เพื่อเริ่งให้เกิดการย่อยสลายให้ไว กว่า ปกติ เนื่องจาด กรีนโคนถูกคิดค้นขึ้นในประเทศหนาว จึงไม่มีพวกแมลงมารบกวน ซึ่งแตกต่างจากบ้านเราที่เป็นเมืองร้อน ข้อดีคือเมือไม่มีตระกร้าด้านล่างเศษอาหารสามารถย่อยสลายได้ไวขึ้น

4.ใช้เวลานานไหมกว่าจะเต็มถัง?
ตอบ ใช้เวลาค่อยข้างนานเนื่องจาก เศษอาหารที่ทิ้งไม่เมื่อสามถึงสี่วันก่อนจะค่อยๆย่อยสลายไปตามเวลา ยิ่งบ้านเราเป็นเมืองร้อนกระบวนการย่อยสลายที่เกิดขึ้นจะยิ่งเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าเมืองหนาวi

Don`t copy text!