บริการ แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการ แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน
บริการ แมสเซ็นเจอร์ ประจำสำนักงาน

บริการ แมสเซ็นเจอร์ ในอัตราค่าบริการแบบเหมา รายเดือน
ซึ่งค่าบริการจะรวม เงินเดือน, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าสึกหรอ, สวัสดิการ และ การประกันอุบัติเหตุ ของตัวพนักงาน แล้ว

พร้อม ระบบไอที และ ทีมงานหลังบ้าน ที่ช่วยเหลือคุณลูกค้าอีก

 • ทีมงาน กระจายทุกพื้นที่ 700ชีวิต
 • ทีมงานสำรอง 15%
 • ตรวจประวัติอาชญากรรม 100%
 • ตรวจสารเสพติด 100%
 • หัวหน้าทีม ประจำตัวลูกค้า ทุกราย
 • ระบบ เช็คชื่อพนักงาน เข้างาน ทุกเช้า
 • การอบรมพัฒนา พนักงาน ทุกเดือน
 • ตรวจเยี่ยมลูกค้า ทุกปี
 • Call Center
 • เครื่องแต่งกาย มาตราฐาน
บริการ OF Messenger
ประเภท แมสเซ็นเจอร์ รายเดือน
ลักษณะการส่งพนักงาน ไปประจำ วิ่งงานกับลูกค้า
ทุกวัน 8 ชั่วโมง/วัน
จุดเด่น

ความต่อเนื่อง และคุณภาพ

ใช้แมสเซ็นเจอร์คนเดิม
ทำงานแบบเดิม

เหมาะกับลูกค้าที่
 • มีงานทุกวัน วันละหลายงาน
 • งานที่กำหนดผู้รับ คนใดคนหนึ่ง เท่านั้น
 • งานที่ ต้องอาศัยความชำนาญสูง
ตัวอย่างงาน
 • บริษัทที่มีงานออกมา จากหลายแผนก ทุกวัน รวมบรวม วิ่งได้วันละ 1-2รอบ
 • งานรับเอกสารสำคัญ ที่ต้องมอบอำนาจให้คนๆนี้ ไปรับ เท่านั้น
 • งานสายเรือ Clear DO/BL
การคิดค่าบริการ เหมารายคน ต่อเดือน
ค่าบริการเริ่มต้น 17,900 บาท/คน/เดือน

OF Messenger แตกต่างอย่างไร

ประสบการณ์ งานส่งเอกสาร แมสเซ็นจเอร์ 15ปี

ประสบการณ์ 15ปี

มั่นใจได้กับ ทีมงาน
มากประสบการณ์
ในบริการ รับส่งเอกสาร สำหรับภาคธุรกิจ

แมสเซ็นเจอร์ สำรอง15% ของ พนักงานส่งเอกสาร ทั้งหมด

ทีม สำรอง 15%

เพื่อพร้อมแก้ไขปัญหา ให้ทุกงาน รับส่งเอกสาร : ลาป่วย-กิจ อุบัติเหตุ ขาดการติดต่อ

ยอดขาย 100ล้าน/ปี ในบริการ พนักงานส่งเอกสาร ทั้งแบบ รายเดือน รายวัน รายชิ้น รวมกัน

ยอดขาย 100 ล้าน

มั่นใจได้กับ ลูกค้ากว่า 5,000 บริษัท
ด้วยยอดขาย มากกว่า 100 ล้านบาท/ปี

ตรวจประวัติอาชญากรรม แมสเซ็นเจอร์ 100% คัดกรองบุคคลไม่พึ่งประสงค์

ตรวจประวัติอาชญากรรม 100%

คัดกรองคดี ต่อทรัพย์และร่างกาย

แมสเซ็นเจอร์รายเดือน

แมสเซ็นเจอร์ 700 ชีวิต

มั่นใจได้กับ ทีมงานมืออาชีพ
พร้อมให้บริการ ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศไทย

พร้อมเริ่ม ให้บริการ พนักงานส่งเอกสาร ทันที

เราพร้อมเริ่มงาน ทันที!!

ฝึกอบรม พนักงานรับส่งเอกสาร เลือดใหม่
เตรียมพร้อม ในการเริ่มบริการใหม่อยู่เสมอ

มาตราฐานบริการ แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

พนักงานส่งเอกสารรายเดือน

1. แมสเซ็นเจอร์-สำรอง 15%

แมสเซ็นเจอร์สำรอง 15% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

เพื่อพร้อมแก้ไขปัญหา ให้ทุกงาน รับ-ส่งเอกสาร : ลาป่วย, ลากิจ, อุบัติเหตุ, ขาดการติดต่อ.

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการMessenger

2. ฝึกอบรม ก่อนส่งประจำลูกค้า ทุกคน

ปฐมนิเทศ อบรมมาตราฐานการทำงาน เส้นทาง มารยาท ให้ความรู้ในเอกสารทางบัญชี ก่อนส่ง ไปประจำสำนักงานลูกค้า

เพื่อให้ ทันที ที่เข้าประจำการกับลูกค้า แมสเซ็นเจอร์จะได้สามารถให้บริการได้เลย และลดเวลาในการสอนงานของลูกค้าในวันแรก ให้น้อยที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท

3. ตรวจประวัติอาชญากรรม 100%

ประวัติอาชญากรรม พนักงานแมสเซ็นเจอร์ ผ่าน กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกคน

เพื่อให้คัดกรอง ผู้มีพฤติกรรมกรรมอันตราย ออกไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. หัวหน้าทีม ประจำตัวลูกค้า ทุกราย

มีหัวหน้าทีม ประจำตัวลูกค้า ทุกราย ที่สามารถโทรศัพท์ติดต่อ ได้ตลอดเวลา

เพื่อรับแจ้งปัญหา และแก้ไข ได้อย่างทันท่วงที เช่น
แนะนำเส้นทาง, ส่งแมสเซ็นเจอร์-ทดแทน กรณีอุบัติเหตุ, ช่วยจัดเส้นทางวิ่งส่ง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทแมสเซ็นเจอร์

5. หัวหน้าทีม เช็คชื่อ-เข้างาน ทุกเช้า

หัวหน้าทีม เช็คชื่อเข้างาน ผ่านระบบออนไลน์
ก่อนเวลาเริ่มงาน 1ชั่วโมง ว่าพนักงานส่งเอกสาร พร้อมปฎิบัติงาน หรือไม่

เพื่อให้สามารถส่ง แมสเซ็นเจอร์-สำรอง เข้าทดแทนได้ทันเวลา
ในกรณี แมสเซ็นเจอร์-ประจำ มีเหตุ ป่วย หรือลางาน กระทันหัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
Messengerรายเดือน

6. ยูนิฟอร์ม มาตราฐาน

เสื้อแมสเซ็นเจอร์ และกระเป๋าเอกสาร ที่มีหมายเลขระบุตัวตน

เพื่อใช้ในการอ้างอิง ติดตามตัว พนักงานแมสเซ็นเจอร์ ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กับบุคคลภายนอก

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการพนักงานรับส่งเอกสาร

7. หัวหน้าทีม ตรวจเยี่ยมลูกค้า ทุกปี

หัวหน้าทีม เข้าตรวจเยี่ยม รับฟังคำติชมจากลูกค้า เป็นประจำทุกปี

เพื่อรับฟังปัญหาในการบริการจากลูกค้าโดยตรง เพื่อนำมาปรับปรุงบริการให้เป็นตามลูกค้าต้องการมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานส่งเอกสาร

8. อบรมจิตใจ พัฒนาคุณภาพ ทุกสัปดาห์

จัดอบรม กวดขันวินัย นั่งสมาธิ พัฒนาจิตใจเป็นประจำ

เพื่อกวดขันระเบียบวินัย และเป็นโอกาส ในการแก้ปัญหาที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า ว่ากล่าว ตักเตือน ปรับปรุงบริการ ให้เป็นตามลูกค้าต้องการมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการMessenger

9. Call center ตลอดเวลาทำงาน

เทีมงาน Call Center รับสายตลอดเวลา 8:00-17:30น ไม่พักเที่ยง

เพื่อพร้อมในการรับแจ้ง และแก้ไขทุกปัญหา ในกรณี ขาดการติดต่อกับหัวหน้า
แมสเซ็นเจอร์ ประจำตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม
แมสเซนเจอร์ ลงบันทึกเข้างาน

10. OF Check-in บันทึก เข้า-ออกงาน ออนไลน์

ระบบ OF Check-in ให้พนักงานส่งเอกสาร-รายเดือน บันทึก เวลาและตำแหน่ง ของการ ตื่นนอน, เข้างาน, ออกงาน, เข้าจุดรับส่งของ ผ่านระบบออนไลน์

เพื่อตรวจสอบการทำงาน ด้วยข้อมูลและรายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบจ่ายงานแมสเซ็นจอร์ OF Order

11. OF Order จ่ายงานออนไลน์ ถึงพนักงาน

ระบบ OF Order ให้ลูกค้าจ่ายงาน ถึงพนักงานรับส่งเอกสาร แต่ละคน ผ่านระบบออนไลน์(สำหรับบริษัทลูกค้า ที่มีงานจำนวนมาก หรือผู้จ่ายงาน หลายท่าน)

เพื่อความง่ายในการ บริหารภาระงานทั้งหมด ได้ในที่เดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ตัดปัญหา

 • การหาพนักงานทดแทน : กรณี สาย ลา ขาด หรือลาออกกระทันหัน
 • การปรับเงินเดือน ประจำปี
 • การประสานงานภาครัฐ : เช่น ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ภาษีเงินได้บุคคล, การทำตั้งค้างสำรองเผื่อเกษียณอายุและให้ออกจากงาน ทางบัญชี
 • การจัดหาทีมงาน ดูแลการทำงาน : เช่น หัวหน้างาน ที่จัดเส้นทางและแก้ปัญหาระหว่างวิ่งงาน
 • การสร้างและดูแล ระบบ IT : เช่น Application สำหรับ จ่ายงานถึงแมสเซ็นเจอร์

ตัดค่าใช้จ่าย

 • ค่าสวัสดิการ พนักงานแมสเซ็นเจอร์
  – ประกันสังคม, กองทุนทดแทน
  – ประกันอุบัติเหตุ
  – ประกันชีวิต
  – ค่ารักษาพยาบาล กรณี ประสบอุบัติเหตุในเวลางาน
  – ค่าชดเชย กรณี เสียชีวิตในเวลางาน
  – ค่าชดเชย กรณี ให้ออกจากงาน
 • ค่าจ้างทีมงาน ในการดูแลแมสเซ็นเจอร์
  – หัวหน้างาน : ดูแลจัดเส้นทางและแก้ปัญหาระหว่างวิ่งงาน
  – ฝ่ายบุคคล : ดูแลด้านสวัสดิการ
  – ฝ่าย IT : สร้างและดู Application จ่ายงาน
 •  

คำถามที่พบบ่อย

รวมแล้ว ครับ

ค่าบริการ แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน ที่ฝ่ายขาย ระบุแจ้งในใบเสนอราคานั้นจะรวม เงินเดือน ค่าแรง ของพนักงาน, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าสึกหรอจักรยานยนต์ , ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่จะ ยังไม่รวม ค่าที่จอดรถ , ค่าล่วงเวลา (OT)
ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน เราจะมีเอกสารชี้แจง รายละเอียดให้ ท่านตรวจสอบ ก่อนการชำระ เป็นประจำทุกเดือน

มีครับ

เรามี แมสเซ็นเจอร์สำรอง 15% ปัจจุบัน มีอยู่ประมาณ 100ชีวิต โดย กระจายตัวอยู่ทั่ว ประเทศไทย พร้อมรองรับ ทุกปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ลาป่วย ลากิจ ขาดงาน และ อุบัติเหตุ

เริ่มได้ทันที เลยครับ

เมื่อลงนามใน สัญญารับบริการแล้วเสร็จ โดยปกติ วันเดียว ก็เสร็จแล้วครับ

เรามีพนักงานส่งเอกสาร ที่ผ่านการฝึกอบรม ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ประมาณ 100อัตรา (15% ของพนักงานส่งเอกสาร ทั้งหมด)
หาก ท่านจะใช้บริการ ไม่เกิน 20อัตรา เราสามารถ เริ่มได้ทันที

มีครับจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000บาท/เหตุการณ์

ทั้งนี้ หากท่านคิดว่า ไม่เพียงพอกับงานของท่านสามารถขอเพิ่มวงเงิน รับประกันวามเสียหาย
ได้ แต่อาจจะทำให้ อัตราค่าบริการพนักงานส่งเอกสาร-รายเดือน สูงขึ้น จากเดิม

อัตราค่าบริการ
เริ่มต้นที่ 17,900บาท/คน/เดือน

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอ ใบเสนอราคา