OF Order ระบบจ่ายงาน ออนไลน์

ลูกค้า จ่ายงานถึงแมสเซ็นเจอร์ ผ่านออนไลน์

สำหรับ ลูกค้าที่มี งานรับส่งเอกสารจำนวนมาก หรือ มีผู้จ่ายงานหลายท่าน

ท่านสามารถจ่ายงานและมอบหมายงาน ให้แมสเซ็นเจอร์แต่ละคน ผ่านระบบ OF Order

ระบบจ่ายงานแมสเซ็นจอร์ OF Order

ข้อดี ของระบบ OF Order

ผู้จ่ายงานแต่ละท่าน สามารถจัดการงานส่งเอกสารทั้งหมด ของท่าน ได้ในที่เดียว

แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายเดือน

เริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายวัน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายวัน

เริ่มต้นที่ 1,000บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว

บริการ พนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ตามจุดรับส่งงาน คิดตามระยะทาง

ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม