บ้านหลักการ
OF Messenger

บ้านหลักการ OF Messenger
บ้านหลักการ OF Messenger ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ
 1. รากฐาน : สิ่งที่เรายึดปฏิบัติ
 2. เสา คาน : สิ่งที่ลูกค้าจะได้ จากเรา
 3. หลังคา : เป้าหมาย ที่เราจะไปให้ถึง
 4. ธง : ความฝัน ของเรา
โดย มีรายละเอียด ดังนี้

1) รากฐาน

รากฐาน : สิ่งที่เรายึดปฏิบัติ

 • ลูกค้ามาก่อน : เราให้ความสำคัญ กับความต้องการของลูกค้า ก่อน
 • สอนให้ ซื่อสัตย์ : เราซื่อสัตย์ พูดความจริง ไม่ปกปิดความผิด
 • พร้อมพักตร์ รับผิดชอบ : เรารับผิดชอบต่องาน เราไม่ทิ้งงาน พร้อมแก้ไขปัญหา
 • รู้รอบ มีมาตราฐาน : เรามีมาตราฐานการทำงานที่ชัดเจน เน้นการทำงานอย่างเป็นระบบ และ รู้รอบ เรื่องงานของเราจริงๆ
 • ทำงานเป็นทีม : เราทำงานเป็นทีม ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
 • มีธีม เชิงรุก : เราทำงานเชิงรุก ชอบบุกใส่ปัญหา
 • ชอบคุลก การเปลี่ยนแปลง : เราไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง เราพร้อมเปลี่ยนแปลง พร้อมจะปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นเสมอ

2) เสา คาน

องค์ประกอบส่วนที่2 ของ บ้านวิสัยทัศน์ คือ บริการที่เราส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งเป็น คุณค่าในการมีอยู่ของ OF Messenger

เสา คาน : สิ่งที่ลูกค้า จะได้จากเรา

คำขวัญของเรา คือ “OF Messenger เด็กดี ทุกคน
เราตั้งใจ ให้เด็กแมสเซ็นเจอร์ ของเรา เป็น “เด็กดี” ในสายตาลูกค้าของเรา

ซึ่ง เด็กดี ของเรา ประกอบด้วย มาตราฐาน 4ดี ดังนี้

จิตใจดี

 • พูดความจริง ไม่โกหก
 • ซื่อสัตย์ ไม่ลักขโมย
 • ไม่หน่วงเหนี่ยวเงิน
 • เต็มใจช่วยเหลือ ผู้อื่น
 • เต็มใจให้บริการ
 • ไม่ใช้ ยาเสพติด
 • มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ตัว
 • ปฏิบัติตามระเบียบ ของสถานที่ที่ไปสังกัด

มารยาทดี

 • กล่าวทักทาย “สวัสดี” เมื่อพบ
 • กล่าว “ขอบคุณ” เมื่อได้รับความช่วยเหลือ หรือได้รับสิ่งของ จากผู้อื่น
 • กล่าว “ขอโทษ” เมื่อทำผิดพลาด หรือทำให้ผู้อื่น เสียใจ
 • พูดจามีหางเสียง “ครับ คะ”
 • ยิ้มแย้ม
 • พูดเราะ สุภาพเรียบร้อย
 • ให้เกียรติผู้อื่น
 • ประพฤติตัว เหมาะสมกับสถานที่
 • ไม่พูดจา เสียงดัง เกินงาม
 • ไม่พูดจา ประชดประชัน หาเรื่อง
 • ไม่พูดจา ลามก ลามปาน

แต่งกายดี

 • ใส่ชุดฟอร์ม ของบริษัท
 • ใส่รองเท้า ปิดเท้ามิดชิด
 • ไม่ใส่รองเท้าแตะ
 • ใช้กระเป๋าเป้ ของบริษัท
 • ผมสั้น ไม่รกรุงรัง
 • ไม่ไว้ หนวดเครา
 • เสื้อผ้า กางเกง สะอาดเรียบร้อย ไม่ขนาด สีสันสุภาพ
 • ไม่ใส่ตุ้มหู ขนาดใหญ่ หรือ ระเบิดหู จนน่ากลัว
 • ไม่มีกลิ่นตัว ไม่มีกลิ่นเท้า

ทำงานดี

 • รู้เส้นทาง
 • ตรงเวลา
 • รับผิดชอบ ไม่ละทิ้งหน้าที่
 • ไม่เกี่ยงงาน ไม่เลี่ยงงาน
 • ขยันขันแข็ง
 • จักรยานยนต์ อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงาน
 • โทรศัพท์มือถือ สามารถติดต่อได้ โทรเข้าออกได้
 • รู้จักเอกสารบัญชี เป็นอย่างดี [เช็ค ใบหักณที่จ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบวางบิล]
 • หากพบปัญหา แจ้งกลับ หัวหน้างาน หรือลูกค้า เพื่อขอการตัดสินใจ ไม่ตัดสินใจเองโดยพลการ

3) หลังคา

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ OF Messenger

หลังคา : เป้าหมาย ที่เราจะไปให้ถึง

เราอยากที่จะ “เป็นบริษัท แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน ที่ดีที่สุด ของไทย

โดยการ “สร้างสรรค์บริการ ที่เหนือความคาดหมาย อยู่เสมอ
ทั้งกับการให้บริการแก่ลูกค้า ภายนอกบริษัท และการให้บริการ ทีมงานท่านอื่น ภายในบริษัท

4) ธง

ธง - ความฝัน ของเรา

ธง : ความฝัน ของเรา

เราฝัน อยากให้ ทีมงานของเรา มีความสุขในการทำงาน
และ มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี

อยากให้พวกเค้า มีรายได้เพียงพอ ในการดูแลตัวเองและครอบครัว
อยากให้พวกเค้า มีสวัสดิการดีๆ มีความมั่นคงในชีวิต

เราฝัน ที่ รับผิดชอบ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
อยากให้ เพื่อนบ้านของเรา รู้สึกดี ที่มีเรา อยู่ใกล้ๆ

เราอยาก ช่วยทำให้ให้โลกนี้ น่าอยู่
เราอยาก ส่งต่อโลกใบนี้ ให้ลูกหลานของเรา

สมัครงาน แมสเซ็นเจอร์ กับ OF Messenger

สนใจ สมัครงาน แมสเซ็นเจอร์ กับ OF Messenger
….Click!!!

ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้การสร้างสรรค์ โดย
กอสิน ศุภฤทธิธำรง @ 12 เมษายน 2562
ผู้ละเมิด ทำซ้ำ เลียนแบบ
มีโทษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์