บ้าน วิสัยทัศน์
OF Messenger

Alt บ้าน วิสัยทัศน์ - OF Messenger
สำหรับ OF Messenger เราประกอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า และ วัฒนธรรมองค์กร ของเรา ออกมาเป็น “บ้าน” ซึ่ง ประกอบด้วย 3ส่วนหลัก คือ
1) ฐานราก – วัฒนธรรมองค์กร ที่เรายึดปฏิบัติ
2) ตัวบ้าน – คุณค่า ที่เราส่งมอบให้ลูกค้า
3) หลังคา – วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่เราจะไปให้ถึง
โดย มีรายละเอียด ดังนี้

รากฐาน – วัฒนธรรมองค์กร ที่เรายึดปฏิบัติ

รากฐาน คือ ส่วนที่อยู่ใต้ดิน
อาจจะ ไม่มีใครมองเห็นมัน แต่รากฐาน เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ที่จะทำให้บ้าน คงอยู่
สำหรับ OF Messenger เราเปรียบ วัฒนธรรมองค์ ที่เรายึดปฏิบัติ เป็น รากฐานของบ้าน

สิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติ เป็นสิ่งแรก คือ “ลูกค้ามาก่อน

ตามมาด้วย
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีมาตราฐาน
ทำงานเป็นทีม ทำงานเชิงรุก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”

และนั้นคือ “วัฒนธรรมองค์กร” ที่เรายึดปฏิบัติ

ตัวบ้าน – คุณค่า ที่เราส่งมอบให้ลูกค้า

องค์ประกอบส่วนที่2 ของ บ้านวิสัยทัศน์ คือ บริการที่เราส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งเป็น คุณค่าในการมีอยู่ของ OF Messenger

ตัวบ้าน คือ ส่วนที่คนทั่วไปเห็น
มันจำเป็นต้องประกอบด้วย เสา คาน ที่ยึดโยงกันอย่าง แน่นหนา
และในขณะเดียวกัน ก็ต้องสวยงาม น่ามองด้วย
สำหรับ OF Messenger เราเปรียบ คุณค่า ที่เราส่งมอบให้ลูกค้า (บริการแมสเซ็นเจอร์ ของเรา) เป็น ตัวบ้าน

นั้นคือ ที่มาของ คำขวัญของเรา “OF Messenger เด็กดี ทุกคน
โดยประกอบด้วย 4ดี ดังนี้

จิตใจดีมารยาทดีแต่งกายดีทำงานดี
เต็มใจบริการ มีน้ำใจให้คนรอบข้างพูดจา สุภาพ น่ารักเครื่องแบบ หน้าตา ผม สุภาพ เรียบร้อยรู้เส้นทาง รู้วิธีการทำงาน
- ซื่อสัตย์

- ไม่หน่วงหนี่ยวเงิน

- พูดความจริง

- ไม่โกหก
- พูดเพราะ

- ทักทาย

- ยิ้มแย้ม
- ใส่ชุดฟอร์ม

- ไม่ใส่รองเท้าแตะ

- ใช้กระเป๋าบริษัท

- สะอาด น่ามอง

- ไม่มีกลิ่นตัว

- ผม หนวดเครา ไม่ยาว
- รู้เส้นทาง

- ตรงเวลา

- ใช้ Google Map เป็น

- รู้จัก เอกสารบัญชี

และ บริการที่เราส่งมอบให้ลูกค้านี้ คือ “คุณค่า” ในการมีอยู่ของเรา

หลังคา – พันธกิจ วิสัยทัศน์ ที่เราจะไปให้ถึง

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ OF Messenger

หลังคา คือ ส่วนที่อยู่สูงสุด ของตัวบ้าน
มันจำเป็นต้อง เด่นสง่า ให้คนมองเห็นได้แต่ไกล
สำหรับ OF Messenger เราเปรียบ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่เราจะไปให้ถึง เป็น หลังคา

นั้นคือ เราจะ “เป็นบริษัท แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน ที่ดีที่สุด ของไทย” (วิสัยทัศน์)
โดยการ “สร้างสรรค์บริการ ที่เหนือความคาดหมาย อยู่เสมอ” (พันธกิจ)

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ” นี้ คือ เป้าหมายที่เราฝัน จะไปให้ถึง

สรุป

บ้านวิสัยทัศน์ ของเรา ที่ได้ถูกออกแบบ ร้อยรัดกันอย่างเหนียวแน่น
ตั้งแต่ รากฐาน มาถึงตัวบ้าน สูงไปจนถึงหลังคา

เพื่อให้ OF Messenger “เป็นบริษัทแมสเซ็นเจอร์-รายเดือน ที่ดีที่สุด ของไทย

 

สมัครงาน แมสเซ็นเจอร์ กับ OF Messenger

สนใจ สมัครงาน แมสเซ็นเจอร์ กับ OF Messenger
….Click!!!

ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้การสร้างสรรค์ โดย
กอสิน ศุภฤทธิธำรง @ 12 เมษายน 2562
ผู้ละเมิด ทำซ้ำ เลียนแบบ
มีโทษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์