หัวหน้าทีม แมสเซ็นเจอร์-ส่งเอกสาร ตรวจเยี่ยมลูกค้า ทุกปี

แมสเซ็นเจอร์-ส่งเอกสาร

หัวหน้าทีม ตรวจเยี่ยมลูกค้า ทุกปี

หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์-ส่งเอกสาร เข้าตรวจเยี่ยม รับฟังคำแนะนำและติชมจากลูกค้า  เป็นประจำปี อย่างน้อยปีครั้ง

แมสเซนเจอร์-ส่งเอกสาร
Messenger-ส่งเอกสาร

ข้อดี ของการ ตรวจเยี่ยมลูกค้า

เพื่อนำข้อแนะนำ ติชมนั้นๆ มาปรับปรุบคุณภาพ การให้บริการให้ ดียิ่งขึ้นไป และทันตามการดำเนินงานของลูกค้า

แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายเดือน

เริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายวัน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายวัน

เริ่มต้นที่ 900บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว

บริการ พนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ตามจุดรับส่งงาน คิดตามระยะทาง

ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม