หัวหน้าทีม ตรวจเยี่ยมลูกค้า ทุกปี

แมสเซ็นเจอร์-ส่งเอกสาร

หัวหน้าทีม พบลูกค้า ทุกปี

หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ เข้าเยี่ยมลูกค้า อย่างน้อยปีครั้ง

แมสเซนเจอร์-ส่งเอกสาร

ข้อดี ของการเยี่ยมลูกค้า

เพื่อรับฟังข้อแนะนำ ติชม มาปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการให้ ดียิ่งขึ้นไป อยู่เสมอ

Messenger-ส่งเอกสาร

ประวัติการเยี่ยมลูกค้า ที่ผ่านมา

ลูกค้าของ OF Messenger ประกอบธุรกิจที่หลากหลาย
และนี่คือ ส่วนหนึ่ง ที่เราเข้าเยี่ยมลูกค้า ผู้ใช้งาน ที่ผ่านมา

การสื่อสาร
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
อาหารฟาสฟู้ด
น้ำมันเชื้อเพลิง
สิ่งพิมพ์
สินค้าอุปโภคบริโภค
สิ่งพิมพ์
วัตถุดิบอาหาร
เหล็กแผ่น ท่อเหล็ก
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
ธุรกิจเคมีภัณฑ์
ธุรกิจกระจกนิรภัย
เครื่องบริโภค
ขายส่งเครื่องสำอาง
เครื่องใช้ในครัวเรือน
บริหารจัดการด้านการขนส่ง
การขนส่งสินค้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ส่งเครื่องจักร
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ผลิตเม็ดพลาสติก
โฆษณา
ขนส่งระหว่างประเทศ
ผลิตเคมีภัณฑ์
พัฒนาบริหารจัดการทรัพย์สิน
เครื่องสำรองไฟ
ชีวภาพ
อุปกรณ์ก่อสร้าง
เฟอร์นิเจอร์
แฟรนไซส์อาหาร
น้ำมันล่อลื่น
โฆษณา
เครื่องจักรการเกษตร
ธุรกิจเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ธุรกิจขนส่ง
ธุรกิจแอพพลิเคชั่น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ปรึกษาด้านกฎหมาย
นำเข้าเม็ดพลาสติก
กล้องถ่ายรูป
ขนส่งสินค้า
ผลิตเคมีภัณฑ์
ขนส่งระหว่างประเทศ
หลักทรัพย์ ซื้อ ขาย
ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องสำรองไฟฟ้า
คลังสินค้า
สื่อสิ่งพิมพ์
กระจกนิรภัย
สินค้าอุปโภคบริโภค
จำหน่ายเครื่องอัดลม
ประกันชีวิต
ทราเวิลเอเย่นต์
ขนถ่ายสินค้า
ผลิตเฟอร์นิเจอร์
บริหารจัดการสินทรัพย์
สินค้าอุปโภคบริโภค
อาหารสัตว์
ขนส่งทางเรือ
ท่องเที่ยว
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ทำความสะอาด
พิธีการศุลกากร
ขนส่งสินค้า
น้ำมันหล่อลื่น
อุปกรณ์ GPS ติดตามรถยนต์
ขายปลีก
ขนส่งสินค้า
สิ่งพิมพ์
ขนถ่ายสินค้า
รักษาความปลอดภัย

แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายเดือน

เริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายวัน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายวัน

เริ่มต้นที่ 1,000บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว

บริการ พนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ตามจุดรับส่งงาน คิดตามระยะทาง

ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม