หัวหน้าทีม ตรวจเยี่ยมลูกค้า ทุกปี

แมสเซ็นเจอร์-ส่งเอกสาร

หัวหน้าทีม พบลูกค้า ทุกปี

หัวหน้าทีมแมสเซ็นเจอร์ เข้าเยี่ยมลูกค้า อย่างน้อยปีครั้ง

แมสเซนเจอร์-ส่งเอกสาร

ข้อดี ของการเยี่ยมลูกค้า

เพื่อรับฟังข้อแนะนำ ติชม มาปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการให้ ดียิ่งขึ้นไป อยู่เสมอ

Messenger-ส่งเอกสาร

ประวัติการเยี่ยมลูกค้า ที่ผ่านมา

ปี62 ธุรกิจการสื่อสาร 
ปี62 ธุรกิจเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ปี62 ธุรกิจอาหารฟาสฟู้ด
ปี62 ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง
ปี62 ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ปี62 ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
ปี61 ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ปี61 ธุรกิจวัตถุดิบอาหาร
ปี61 ธุรกิจเหล็กแผ่น ท่อเหล็ก
ปี61 ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
ปี61 ธุรกิจเคมีภัณฑ์
ปี61 ธุรกิจกระจกนิรภัย
ปี59 ธุรกิจพัฒนาบริหารจัดการทรัพย์สิน
ปี59 ธุรกิจเครื่องสำรองไฟ
ปี59 ธุรกิจชีวภาพ
ปี59 ธุรกิจอุปกรณ์ก่อสร้าง
ปี59 ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
ปี59 ธุรกิจแฟรนไซส์อาหาร
ปี59 ธุรกิจน้ำมันล่อลื่น
ปี59 ธุรกิจโฆษณา
ปี59 ธุรกิจเครื่องจักรการเกษตร
ปี59 ธุรกิจเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ปี59 ธุรกิจขนส่ง
ปี59 ธุรกิจแอพพลิเคชั่น
ปี59 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ปี59 ธุรกิจปรึกษาด้านกฎหมาย
ปี59 ธุรกิจนำเข้าเม็ดพลาสติก
ปี59 ธุรกิจกล้องถ่ายรูป
ปี59 ธุรกิจขนส่งสินค้า
ปี59 ธุรกิจ ผลิตเคมีภัณฑ์
ปี56 ธุรกิจอาหารสัตว์
ปี56 ธุรกิจขนส่งทางเรือ
ปี56 ธุรกิจท่องเที่ยว
ปี56 ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น
ปี56 ธุรกิจอุปกรณ์  GPS ติดตามรถยนต์
ปี56 ธุรกิจขนส่งสินค้า

แมสเซ็นเจอร์-รายเดือน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายเดือน

เริ่มต้นที่ 17,500บาท/คน/เดือน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายวัน

บริการ พนักงานส่งเอกสาร ประจำสำนักงาน
แบบเหมา เป็น รายวัน

เริ่มต้นที่ 900บาท/คน/วัน

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

แมสเซ็นเจอร์-รายเที่ยว

บริการ พนักงานส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร
ตามจุดรับส่งงาน คิดตามระยะทาง

ตรวจสอบค่าบริการ Click!!

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม