ยูนิฟอร์ม-พนักงานแมสเซ็นเจอร์ OF

 

กรุณาทำตามวิธีการดังนี้

1.โปรเตรียมใบขับขี่ / พรบ. / ป้ายภาษี / รูปถ่ายรถจักรยานยนต์ด้านข้างให้เห็นป้ายทะเบียน
1.1 ข้อมูลยานพาหนะและใบขับขี่

**เวลาในการกรอกข้อมูลให้ครบ 5-10 วันทำการเท่านั้น**

2.ระเบียบการแต่งกาย

2.1 รูปถ่ายอยู่ในชุดยูนิฟอร์ม (ถ่ายเต็มตัว)

**เวลาในการกรอกข้อมูลให้ครบ 3 วันทำการเท่านั้น**

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทั้ง 2 หัวข้อ ก่อนส่งข้อมูลนะคะ!!!!!

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4 

เลือกทำหัวข้อที่ 1 ก่อน

จากนั้นค่อยทำหัวข้อที่ 2 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

เลือกทำหัวข้อที่ 1 ให้เสร็จสิ้นก่อน

จากนั้นค่อยทำหัวข้อที่ 2 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 6.2

เมื่อทำการกดสร้างเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นเลือกทำหัวข้อที่ 2 ต่อไปได้เลย

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทั้ง 2 หัวข้อ ก่อนส่งข้อมูลนะคะ!!!!!

 

กรุณากรอกให้ครบทั้ง 2 หัวข้อ 

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการกรอกข้อมูลยานพาหนะและระเบียบการแต่งกาย